Saltar al contingut principal

Manual pràctic de Patrimoni 2019.

portada manual de patrimoni 2019

  1. Presentació
  2. Capítol 1. Campanya de la declaració de l'impost sobre el patrimoni 2019
  3. Capítol 2. Qüestiones Generals
  4. Capítol 3. Determinació de la base imposable (patrimoni net)
  5. Capítol 4. Determinació de la base liquidable i de la quota íntegra
  6. Capítol 5. Determinació de la quota per ingressar
  7. Normativa