Saltar al contingut principal

Estructura i organització territorial de l'Agència Tributària

S'ha publicat la Resolució de 22 de maig de 2023, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 13 de gener de 2021, per la qual s'establix l'estructura i organització territorial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Mitjançant esta resolució:

  • L'Administració de Villaverde-Usera s'integra en l'Administració de Sud-oest. Per tant, se suprimix l'Administració de Villaverde-Usera, que queda integrada en l'Administració de Sud-oest.

  • S'afegix el nom de la localitat de la sede de l'Aeroport d'Alacant que es troba a Elx en la relació d'Administracions de Duanes i Impostos Especials.

  • Plenament operatives les Administracions d'Assistència Digital Integral (ADI) de València, Vigo i Madrid-Getafe, l'Agència Tributària es troba en condicions de continuar este procés amb la creació de la  ADI de Granada.

La resolució entrarà en vigor el 30 de setembre de  2023, excepte el que és relatiu a la creació de l'Administració d'assistència Digital Integral de Granada, que entrarà en vigor el dia  1 de juliol de  2023.