Saltar al contingut principal

L'Agència Tributària ha tornat més de 9.900 milions d'euros a tancament d'any a 13.859.000 contribuents

Campanya de Renda 2020

  • Ja s'han realitzat el 97,7% de les devolucions sol·licitades i el 94,3% dels imports reclamats han sigut abonats als contribuents
  • De les 21.725.000 declaracions presentades, més de 1.152.000 es van realitzar a través del servei de confecció per telèfon (pla ‘Le Llamamos’), que es consolida com la principal via d'assistència personalitzada a la campanya
  • La campanya s'ha caracteritzat per un reforç de l'assistència personalitzada, tant per telèfon com en oficines, que ha facilitat la presentació per ambdues vies de 1.680.000 declaracions, un 14% més que l'any passat
  • Les declaracions presentades per internet, que inclouen tant les efectuades a través del web de l'Agència, com mitjançant l'aplicació mòbil, en continuen representant més del 90% del total

4 de gener de 2022.- L'Agència Tributària ha tornat ja 9.907 milions d'euros a 13.859.000 contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de 2020 (IRPF 2020), de manera que, a data de 30 de desembre, s'han realitzat el 97,7% de les devolucions sol·licitades en número i s'han abonat el 94,3% dels imports sol·licitats corresponents.Es tracta de ràtios que milloren els de la campanya anterior en les mateixes dates (97,2% i 93,2%, respectivament), ja que el descens interanual dels pagaments, tant en número com en import, és menor que la caiguda registrada en les sol·licituds de devolució dels contribuents.

L'Agència ha pres un nombre major de declaracions este any (+2,9%), superant la xifra de 21.725.000, de les quals més de 14.187.000 (-2%) han sigut amb sol·licitud de devolució (el 65% del total).Al seu torn, 6.059.000 han donat un resultat a ingressar (+7,4%).

Reforç de l'assistència personalitzada

La campanya de IRPF 2020 es va caracteritzar per un reforç de l'assistència personalitzada (a sol·licitud del contribuent), tant per telèfon –pla ‘Le Llamamos’– com en oficines, que va facilitar la presentació per estes vies de 1.680.000 declaracions, un 14% més que l'any passat.

De nou en esta campanya l'Agència Tributària va dissenyar un pla reforçat d'assistència telefònica en la presentació.Els contribuents que requerien ajuda personalitzada no tenien la necessitat d'esperar a l'obertura de l'assistència en oficines i, en tot cas, també s'evitaven desplaçaments innecessaris, especialment tenint en compte la persistència de limitacions d'aforament i els requeriments de distància de seguretat derivats de la situació sanitària.

La positiva recepció del servei va permetre que des de la seua posada en marxa al maig es presentaren a través del 'Le Llamamos’ més de 1.152.000 declaracions, xifra similar a la de fa un any i 4,8 vegades superior a la de fa dos, de manera que esta via torna a ser la primera fórmula de presentació amb assistència personalitzada que utilitza el contribuent.Paral·lelament, es van presentar més de 527.000 declaracions de manera presencial.

En tot cas, la gran majoria de contribuents (20.045.000, més del 92% del total) han seguit presentat les seues declaracions per internet.Més de 19.631.000 les han presentat a través de la pàgina web de l'Agència, un 1,8% més que l'any previ i un 8,8% més que fa dos exercicis, i quasi 414.000 mitjançant l'aplicació mòbil de l'Agència, un 13,3% més que fa un any.

Esta potent utilització de les vies telemàtiques per part dels contribuents ha permés que abans de la posada en funcionament de l'assistència telefònica este any ja estigueren presentades més del 30% de totes les declaraciós de la campanya.

IRPF 2020 (Dades a tancament de campanya de cada any)

IRPF 2019

IRPF 2020

% 2020/2019

2020/2018

NAVEGACIÓ RENDA WEB

(núm. de contribuents)

18.773.125

18.753.763

-0,10%

3,36%

Declaracions presentades

21.122.478

21.725.559

2,86%

4,98%

Declaracions a ingressar

5.641.057

6.059.003

7,41%

13,25%

Import (milions de €)

12.725,686

12.089,241

-5,00%

0,77%

Declaracions amb sol·licitud de devolució

14.472.760

14.187.606

-1,97%

-2,08%

Import (milions de €)

11.190,149

10.508,005

-6,10%

-3,12%

Devolucions Pagades

14.063.713

13.859.010

-1,46%

-1,16%

Import (milions de €)

10.428,545

9.906,896

-5,00%

-2,09%

Nota:

La suma de les declaraciós a ingressar i les devolucions no coincidix amb les declaraciós presentades perquè falten per incloure les declaraciós negatives i les declaraciós amb renúncia a la devolució.

Declaracions presentades

DELEGACIONS

PROVINCIALS

Total

declaraciós presentades

IRPF 2019

Total

declaraciós presentades

IRPF 2020

% Variació

Presentades 2020/2019

% Variació

Presentades 2020/2018

ALMERIA

328.830

344.644

4,81%

9,69%

CADIS

387.342

405.585

4,71%

8,82%

CÒRDOVA

354.854

367.439

3,55%

5,52%

GRANADA

408.675

425.953

4,23%

7,56%

HUELVA

241.601

251.135

3,95%

8,79%

JAÉN

302.379

312.110

3,22%

4,49%

MÀLAGA

704.758

737.040

4,58%

9,15%

SEVILLA

819.104

852.651

4,10%

8,50%

JEREZ

114.364

120.445

5,32%

9,90%

CEUTA

30.585

32.308

5,63%

4,45%

MELILLA

31.458

33.075

5,14%

7,16%

ANDALUSIA

3.723.950

3.882.385

4,25%

8,05%

OSCA

116.520

119.223

2,32%

3,55%

TEROL

71.243

71.799

0,78%

1,39%

SARAGOSSA

525.931

538.909

2,47%

3,29%

ARAGÓ

713.694

729.931

2,28%

3,14%

OVIEDO

340.828

345.632

1,41%

1,57%

GIJÓN

180.282

182.431

1,19%

2,64%

ASTÚRIES

521.110

528.063

1,33%

1,94%

ILLES BALEARS

551.603

556.512

0,89%

3,46%

ILLES BALEARS

551.603

556.512

0,89%

3,46%

LAS PALMAS

485.259

500.300

3,10%

6,79%

STA.CREU DE TENERIFE

439.473

457.558

4,12%

8,14%

CANÀRIES

924.732

957.858

3,58%

7,43%

CANTÀBRIA

289.795

295.852

2,09%

3,13%

CANTÀBRIA

289.795

295.852

2,09%

3,13%

ALBACETE

185.967

190.972

2,69%

3,31%

CIUDAD REAL

221.261

225.885

2,09%

2,88%

CONCA

94.364

95.993

1,73%

2,07%

GUADALAJARA

130.780

134.137

2,57%

6,50%

TOLEDO

320.428

328.963

2,66%

5,41%

CASTELLA-LA MANXA

952.800

975.950

2,43%

4,21%

ÀVILA  

77.888

79.447

2,00%

2,57%

BURGOS

198.853

201.019

1,09%

1,36%

LLEÓ

235.621

240.319

1,99%

1,83%

PALÈNCIA

86.379

87.800

1,65%

1,65%

SALAMANCA

168.552

171.840

1,95%

2,13%

SEGÒVIA

79.096

80.399

1,65%

2,36%

SÒRIA

50.635

51.248

1,21%

1,61%

VALLADOLID

281.486

286.899

1,92%

2,89%

ZAMORA

85.153

86.650

1,76%

1,31%

CASTELLA I LLEÓ

1.263.663

1.285.621

1,74%

2,05%

BARCELONA

2.795.627

2.876.092

2,88%

4,75%

GIRONA

356.080

368.165

3,39%

6,35%

LLEIDA

209.367

216.462

3,39%

4,76%

TARRAGONA

380.700

391.641

2,87%

5,80%

CATALUNYA

3.741.774

3.852.360

2,96%

5,01%

BADAJOZ

301.653

309.155

2,49%

4,31%

CÀCERES

187.280

190.956

1,96%

3,08%

EXTREMADURA

488.933

500.111

2,29%

3,83%

LA CORUNYA

570.091

583.724

2,39%

3,17%

LUGO

163.613

166.378

1,69%

1,19%

OURENSE

147.921

151.523

2,44%

1,90%

PONTEVEDRA

264.530

273.250

3,30%

4,53%

VIGO

186.699

192.183

2,94%

4,02%

GALÍCIA

1.332.854

1.367.058

2,57%

3,17%

MADRID

3.441.258

3.512.103

2,06%

3,69%

MADRID

3.441.258

3.512.103

2,06%

3,69%

MÚRCIA

506.058

525.232

3,79%

6,74%

CARTAGENA

145.865

150.246

3,00%

7,07%

MÚRCIA

651.923

675.478

3,61%

6,81%

NAVARRA

2.076

2.049

-1,30%

-16,33%

NAVARRA

2.076

2.049

-1,30%

-16,33%

ÀLABA

725

716

-1,24%

-39,17%

GUIPÚSCOA

988

984

-0,40%

-31,62%

BISCAIA

1.906

1.811

-4,98%

-29,56%

PAÍS BASC

3.619

3.511

-2,98%

-32,31%

LA RIOJA

170.621

173.930

1,94%

3,13%

LA RIOJA

170.621

173.930

1,94%

3,13%

ALACANT

803.078

834.975

3,97%

6,98%

CASTELLÓ

293.898

300.254

2,16%

4,18%

VALÈNCIA

1.251.097

1.291.558

3,23%

5,61%

C. VALENCIANA

2.348.073

2.426.787

3,35%

5,90%

TOTAL NACIONAL

21.122.478

21.725.559

2,86%

4,98%

Devolucions sol·licitades i pagades

(imports en milions d'euros)

DELEGACIONS

PROVINCIALS

Sol·licitades (núm.) IRPF 2020

Pagades (núm.)

IRPF 2020

% Pag./sol.

Import sol·licitat

IRPF 2020

Import pagat

IRPF 2020

% Pag./Sol.

ALMERIA

243.396

239.879

98,56%

139,619

134,600

96,41%

CADIS

279.676

274.973

98,32%

211,355

202,838

95,97%

CÒRDOVA

251.688

248.375

98,68%

154,897

148,840

96,09%

GRANADA

281.384

274.783

97,65%

189,243

179,440

94,82%

HUELVA

185.148

181.859

98,22%

109,469

104,397

95,37%

JAÉN

224.597

221.119

98,45%

129,442

125,295

96,80%

MÀLAGA

478.181

467.006

97,66%

334,381

318,178

95,15%

SEVILLA

584.602

576.183

98,56%

416,163

401,717

96,53%

JEREZ

85.082

83.729

98,41%

59,484

56,969

95,77%

CEUTA

22.970

22.615

98,45%

16,678

16,024

96,08%

MELILLA

23.762

23.362

98,32%

17,529

17,001

96,99%

ANDALUSIA

2.660.486

2.613.883

98,25%

1.778,260

1.705,300

95,90%

OSCA

73.932

71.982

97,36%

51,256

48,740

95,09%

TEROL

45.341

44.220

97,53%

28,428

26,757

94,12%

SARAGOSSA

328.619

321.533

97,84%

237,739

223,247

93,90%

ARAGÓ

447.892

437.735

97,73%

317,423

298,744

94,12%

OVIEDO

229.114

224.609

98,03%

190,742

182,209

95,53%

GIJÓN

116.244

113.827

97,92%

90,370

85,794

94,94%

ASTÚRIES

345.358

338.436

98,00%

281,112

268,002

95,34%

ILLES BALEARS

328.991

319.389

97,08%

236,220

219,535

92,94%

ILLES BALEARS

328.991

319.389

97,08%

236,220

219,535

92,94%

LAS PALMAS

361.574

353.537

97,78%

248,007

234,342

94,49%

TENERIFE

327.334

319.494

97,60%

217,741

205,319

94,30%

CANÀRIES

688.908

673.031

97,70%

465,748

439,662

94,40%

CANTÀBRIA

199.263

194.496

97,61%

156,364

147,027

94,03%

CANTÀBRIA

199.263

194.496

97,61%

156,364

147,027

94,03%

ALBACETE

128.566

125.130

97,33%

89,696

84,546

94,26%

CIUDAD REAL

157.706

154.496

97,96%

105,982

100,758

95,07%

CONCA

65.888

64.067

97,24%

44,921

42,306

94,18%

GUADALAJARA

90.704

88.897

98,01%

68,333

65,279

95,53%

TOLEDO

225.413

219.918

97,56%

153,437

144,746

94,34%

C.-LA MANXA

668.277

652.508

97,64%

462,369

437,635

94,65%

ÀVILA  

54.526

53.059

97,31%

37,081

34,628

93,39%

BURGOS

134.687

131.868

97,91%

105,226

101,051

96,03%

LLEÓ

163.308

160.173

98,08%

117,614

112,732

95,85%

PALÈNCIA

58.981

57.819

98,03%

41,510

39,871

96,05%

SALAMANCA

114.392

112.116

98,01%

78,692

74,927

95,22%

SEGÒVIA

54.579

53.150

97,38%

38,727

36,218

93,52%

SÒRIA

34.322

33.148

96,58%

23,717

21,853

92,14%

VALLADOLID

195.805

190.960

97,53%

148,614

140,692

94,67%

ZAMORA

59.017

57.677

97,73%

37,599

35,657

94,83%

C. I LLEÓ

869.617

849.970

97,74%

628,780

597,629

95,05%

BARCELONA

1.638.893

1.592.742

97,18%

1.380,781

1.290,467

93,46%

GIRONA

213.439

207.321

97,13%

163,147

153,329

93,98%

LLEIDA

131.359

128.130

97,54%

93,120

87,912

94,41%

TARRAGONA

238.585

232.160

97,31%

183,440

172,698

94,14%

CATALUNYA

2.222.276

2.160.353

97,21%

1.820,488

1.704,406

93,62%

BADAJOZ

205.701

201.506

97,96%

116,137

110,598

95,23%

CÀCERES

123.555

120.958

97,90%

69,339

66,133

95,38%

EXTREMADURA

329.256

322.464

97,94%

185,476

176,731

95,28%

LA CORUNYA

366.252

355.283

97,01%

260,808

242,855

93,12%

LUGO

107.896

105.476

97,76%

71,229

67,675

95,01%

OURENSE

88.591

86.947

98,14%

54,127

51,422

95,00%

PONTEVEDRA

178.003

174.117

97,82%

123,644

117,229

94,81%

VIGO

121.538

118.393

97,41%

90,862

85,695

94,31%

GALÍCIA

862.280

840.216

97,44%

600,669

564,876

94,04%

MADRID

2.412.073

2.355.905

97,67%

2.089,170

1.955,042

93,58%

MADRID

2.412.073

2.355.905

97,67%

2.089,170

1.955,042

93,58%

MÚRCIA

366.445

357.251

97,49%

265,437

247,888

93,39%

CARTAGENA

104.410

101.824

97,52%

76,959

72,084

93,67%

MÚRCIA

470.855

459.075

97,50%

342,396

319,972

93,45%

NAVARRA

1.272

1.097

86,24%

0,752

0,614

81,64%

NAVARRA

1.272

1.097

86,24%

0,752

0,614

81,64%

ÀLABA

449

377

83,96%

0,211

0,158

75,02%

GUIPÚSCOA

616

511

82,95%

0,343

0,247

72,01%

BISCAIA

1.136

935

82,31%

0,711

0,478

67,17%

PAÍS BASC

2.201

1.823

82,83%

1,265

0,883

69,79%

LA RIOJA

118.482

116.477

98,31%

83,369

80,300

96,32%

LA RIOJA

118.482

116.477

98,31%

83,369

80,300

96,32%

ALACANT

520.024

506.902

97,48%

331,030

309,240

93,42%

CASTELLÓ

198.859

194.779

97,95%

134,000

126,488

94,39%

VALÈNCIA

841.236

820.471

97,53%

593,114

554,811

93,54%

C. VALENCIANA

1.560.119

1.522.152

97,57%

1.058,145

990,539

93,61%

TOTAL NACIONAL

14.187.606

13.859.010

97,68%

10.508,005

9.906,896

94,28%

Devolucions pagades 2019/2020 (imports en milions d'euros)

DELEGACIONS

PROVINCIALS

Pagades (núm.) IRPF 2019

Pagades (nº)IRPF 2020

% Var.2020/2019

% Var.2020/2018

Import Pagat

IRPF 2019

Import pagat

IRPF 2020

% Var.2020/ 2019

% Var.2020/ 2018

ALMERIA

238.724

239.879

0,48%

5,08%

143,233

134,600

-6,03%

2,27%

CADIS

270.331

274.973

1,72%

3,69%

206,549

202,838

-1,80%

2,27%

CÒRDOVA

248.487

248.375

-0,05%

1,59%

156,311

148,840

-4,78%

0,56%

GRANADA

274.778

274.783

0,00%

2,93%

188,147

179,440

-4,63%

3,20%

HUELVA

178.038

181.859

2,15%

5,85%

105,607

104,397

-1,15%

5,87%

JAÉN

222.117

221.119

-0,45%

1,85%

132,958

125,295

-5,76%

6,92%

MÀLAGA

466.739

467.006

0,06%

4,39%

336,590

318,178

-5,47%

1,62%

SEVILLA

571.488

576.183

0,82%

3,63%

412,797

401,717

-2,68%

1,68%

JEREZ

83.127

83.729

0,72%

3,16%

59,134

56,969

-3,66%

1,19%

CEUTA

22.685

22.615

-0,31%

-4,55%

16,748

16,024

-4,32%

-7,06%

MELILLA

23.235

23.362

0,55%

-0,68%

17,194

17,001

-1,12%

-2,50%

ANDALUSIA

2.599.749

2.613.883

0,54%

3,50%

1.775,267

1.705,300

-3,94%

2,31%

OSCA

73.943

71.982

-2,65%

-2,42%

50,630

48,740

-3,73%

1,11%

TEROL

46.647

44.220

-5,20%

-5,81%

28,734

26,757

-6,88%

-2,31%

SARAGOSSA

333.801

321.533

-3,68%

-4,27%

239,789

223,247

-6,90%

-3,34%

ARAGÓ

454.391

437.735

-3,67%

-4,13%

319,153

298,744

-6,39%

-2,55%

OVIEDO

233.423

224.609

-3,78%

-6,54%

192,048

182,209

-5,12%

-2,19%

GIJÓN

119.415

113.827

-4,68%

-5,58%

92,409

85,794

-7,16%

-4,19%

ASTÚRIES

352.838

338.436

-4,08%

-6,22%

284,457

268,002

-5,78%

-2,84%

ILLES BALEARS

311.316

319.389

2,59%

4,04%

233,858

219,535

-6,12%

-2,17%

ILLES BALEARS

311.316

319.389

2,59%

4,04%

233,858

219,535

-6,12%

-2,17%

LAS PALMAS

360.302

353.537

-1,88%

2,47%

257,503

234,342

-8,99%

-4,26%

TENERIFE

321.489

319.494

-0,62%

3,49%

222,705

205,319

-7,81%

-3,26%

CANÀRIES

681.791

673.031

-1,28%

2,95%

480,208

439,662

-8,44%

-3,80%

CANTÀBRIA

201.486

194.496

-3,47%

-4,43%

155,574

147,027

-5,49%

-3,90%

CANTÀBRIA

201.486

194.496

-3,47%

-4,43%

155,574

147,027

-5,49%

-3,90%

ALBACETE

129.317

125.130

-3,24%

-5,36%

87,764

84,546

-3,67%

-1,59%

CIUDAD REAL

157.589

154.496

-1,96%

-3,08%

105,859

100,758

-4,82%

-1,11%

CONCA

67.019

64.067

-4,40%

-5,77%

43,819

42,306

-3,45%

1,40%

GUADALAJARA

89.603

88.897

-0,79%

-0,04%

68,017

65,279

-4,02%

-1,15%

TOLEDO

226.352

219.918

-2,84%

-2,39%

154,011

144,746

-6,02%

-3,18%

C.-LA MANXA

669.880

652.508

-2,59%

-3,17%

459,470

437,635

-4,75%

-1,67%

ÀVILA  

55.208

53.059

-3,89%

-5,29%

37,242

34,628

-7,02%

-3,15%

BURGOS

137.181

131.868

-3,87%

-4,57%

107,890

101,051

-6,34%

-4,62%

LLEÓ

164.009

160.173

-2,34%

-4,32%

118,366

112,732

-4,76%

-1,61%

PALÈNCIA

60.122

57.819

-3,83%

-5,41%

42,702

39,871

-6,63%

-5,00%

SALAMANCA

115.358

112.116

-2,81%

-4,79%

79,908

74,927

-6,23%

-4,79%

SEGÒVIA

54.987

53.150

-3,34%

-5,04%

38,574

36,218

-6,11%

-5,01%

SÒRIA

35.701

33.148

-7,15%

-7,82%

24,468

21,853

-10,69%

-8,66%

VALLADOLID

200.064

190.960

-4,55%

-4,95%

152,496

140,692

-7,74%

-6,55%

ZAMORA

60.815

57.677

-5,16%

-7,32%

38,200

35,657

-6,66%

-5,52%

C. I LLEÓ

883.445

849.970

-3,79%

-5,09%

639,846

597,629

-6,60%

-4,73%

BARCELONA

1.595.861

1.592.742

-0,20%

-1,33%

1.343,194

1.290,467

-3,93%

-2,72%

GIRONA

205.712

207.321

0,78%

1,24%

157,958

153,329

-2,93%

-0,56%

LLEIDA

128.137

128.130

-0,01%

-0,98%

90,552

87,912

-2,92%

-0,35%

TARRAGONA

232.901

232.160

-0,32%

0,72%

178,314

172,698

-3,15%

0,89%

CATALUNYA

2.162.611

2.160.353

-0,10%

-0,85%

1.770,019

1.704,406

-3,71%

-2,05%

BADAJOZ

206.565

201.506

-2,45%

-1,82%

116,892

110,598

-5,38%

3,00%

CÀCERES

124.141

120.958

-2,56%

-4,19%

69,282

66,133

-4,55%

0,99%

EXTREMADURA

330.706

322.464

-2,49%

-2,72%

186,174

176,731

-5,07%

2,24%

LA CORUNYA

367.310

355.283

-3,27%

-5,40%

258,338

242,855

-5,99%

-3,93%

LUGO

110.123

105.476

-4,22%

-7,77%

71,700

67,675

-5,61%

-2,60%

OURENSE

92.165

86.947

-5,66%

-9,94%

55,455

51,422

-7,27%

-5,47%

PONTEVEDRA

178.188

174.117

-2,28%

-3,77%

123,356

117,229

-4,97%

-1,49%

VIGO

123.922

118.393

-4,46%

-6,36%

92,350

85,695

-7,21%

-6,57%

GALÍCIA

871.708

840.216

-3,61%

-6,00%

601,198

564,876

-6,04%

-3,83%

MADRID

2.400.592

2.355.905

-1,86%

-1,91%

2.049,168

1.955,042

-4,59%

-3,83%

MADRID

2.400.592

2.355.905

-1,86%

-1,91%

2.049,168

1.955,042

-4,59%

-3,83%

MÚRCIA

354.631

357.251

0,74%

1,47%

255,487

247,888

-2,97%

2,61%

CARTAGENA

101.043

101.824

0,77%

1,67%

73,022

72,084

-1,28%

1,34%

MÚRCIA

455.674

459.075

0,75%

1,51%

328,509

319,972

-2,60%

2,32%

NAVARRA

1.029

1.097

6,61%

-23,87%

0,588

0,614

4,37%

-17,01%

NAVARRA

1.029

1.097

6,61%

-23,87%

0,588

0,614

4,37%

-17,01%

ÀLABA

420

377

-10,24%

-46,68%

0,193

0,158

-18,18%

-53,37%

GUIPÚSCOA

517

511

-1,16%

-42,58%

0,296

0,247

-16,35%

-43,74%

BISCAIA

1.080

935

-13,43%

-41,19%

0,628

0,478

-23,95%

-41,89%

PAÍS BASC

2.017

1.823

-9,62%

-42,80%

1,117

0,883

-20,94%

-44,83%

LA RIOJA

118.526

116.477

-1,73%

-1,55%

83,738

80,300

-4,11%

-0,84%

LA RIOJA

118.526

116.477

-1,73%

-1,55%

83,738

80,300

-4,11%

-0,84%

ALACANT

528.397

506.902

-4,07%

-3,86%

335,308

309,240

-7,77%

-6,34%

CASTELLÓ

199.874

194.779

-2,55%

-1,92%

134,197

126,488

-5,74%

-2,20%

VALÈNCIA

837.683

820.471

-2,05%

-2,02%

590,697

554,811

-6,08%

-3,35%

C.VALENCIANA

1.565.954

1.522.152

-2,80%

-2,63%

1.060,202

990,539

-6,57%

-4,16%

TOTAL NACIONAL

14.063.713

13.859.010

-1,46%

-1,16%

10.428,545

9.906,896

-5,00%

-2,09%