Saltar al contingut principal

Més de 7.800.000 contribuents ja han rebut la seua devolució en els dos primers mesos de campanya, per un import de 5.390 milions d'euros

Campanya de Renda 2022

 • Fins el moment han presentat la seua declaració 13.800.000 contribuents, i d'aquells amb sol·licitud de devolució ja han rebut el reintegrament un 77,2%, al mateix temps que s'han abonat el 68,8% dels imports sol·licitats
 • L'Agència comença hui a prestar el servici d'assistència en oficines mentres continua el pla ‘Li Telefonem’, que ha permés ja la confecció telefònica de 796.000 declaracions de contribuents menys habituats a les noves tecnologies que requerixen assistència personalitzada
 • L'‘assistent virtual’ de Renda ja acumula, juntament amb el tradicional ‘Informador’, 333.000 respostes a contribuents que han utilitzat estes ferramentes dissenyades per a facilitar la confecció de la declaració

1 de juny de 2023.- Més de 7.800.000 contribuents han rebut ja la devolució de 5.390 milions d'euros quan es complixen dos mesos de la campanya de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de 2022 (IRPF 2022). En estos moments, ja s'han abonat el 77,2% de les sol·licituds de devolució realitzades fins la data i el 68,8% dels imports per retornar que s'han sol·licitat.

Es manté així una acceleració de les devolucions (+5,5% en número i més 10,1% en import) paral·lela a l'agilitació de les presentacions i sol·licituds de devolució. Fins ara han presentat la seua declaració 13.822.000 contribuents, un 6,4% més que l'any passat en les mateixes dates. D'aquelles declaracions, 10.109.000 s'han presentat amb resultat per retornar. Al mateix temps, s'han presentat més de 2.867.000 declaracions amb resultat per ingressar per part de contribuents que també han optat per agilitzar la presentació, ja que no han de realitzar els primers pagaments fins el final de la campanya.

Més d'1.253.000 declaracions presentades per telèfon i ‘app’

Per vies de presentació, a més de la pàgina web de l'Agència Tributària (sede.agenciatributaria.gob.es ) com canal telemàtic principal, s'ha incrementat sensiblement la presentació a través de l'aplicació mòbil de l'Agència, amb més de 457.000 declaracions (+25,3%), de les quals més de 350.000 (+32,8%), es corresponen amb presentacions ‘en un només clic’ i la resta són contribuents als quals l'‘app ’ha derivat al web de l'AEAT per a realitzar alguna modificació i han tornat a l'aplicació per a concloure la presentació.

Al seu torn, torna a créixer el nombre de contribuents que opten pel pla ‘Li Telefonem’ de confecció de declaracions per telèfon com via de presentació. Per a este servici d'atenció personalitzada, que romandrà actiu el mes restant de campanya, fins el moment han sol·licitat cita més d'un milió de contribuents, dels quals ja compten amb la seua declaració presentada 796.000, un 7,6% més que l'any passat en les mateixes dates.

Gràcies a esta via de presentació, els contribuents menys habituats a les noves tecnologies que requerisquen assistència personalitzada compten amb una potent alternativa a l'assistència presencial en oficines, podent accelerar la presentació i, amb això, l'eventual devolució que corresponga. L'any passat la campanya va concloure amb més d'1.076.000 declaracions presentades per esta via.

Una vegada que el contribuent demana cita (es recomana la sol·licitud per Internet o mitjançant servici automàtic el 91 535 73 26, o en el 901 12 12 24) i tria horari de matí o de vesprada, el sistema li proposa un dia i una hora en la que rebrà la dita de l'Agència Tributària.

Comença l'assistència en oficines

Des de hui, tota esta assistència personalitzada per telèfon es complementa amb el servici tradicional de confecció de declaracions en les oficines prèvia cita que l'Agència, igual que en el cas del pla ‘Li Telefonem’, presta en col·laboració amb CA i ajuntaments.

L'assistència en oficines s'oferix amb un esquema d'obertura progressiva adaptat a la capacitat d'absorció dels centres d'atenció. Per tant, i com en anys anteriors, si en un moment donat el contribuent no troba cites disponibles, això no significa que no queden cites, sinó que es tornaran a obrir més cites en dates següents. Si més no, l'Agència recomana no esperar a aquella nova obertura, sinó en eixe cas optar pel servici ‘Li Telefonem’, que seguirà comptant amb capacitat   suficient d'absorció de la demanda.

En relació amb els dos servicis, i com cada any, amb l'objectiu de mitigar una eventual pèrdua de cites en perjuí del conjunt dels contribuents, els ciutadans que decidisquen no fer ús de seu cita, han d'anul·lar-la per qualsevol de les vies habilitades. En anys passats, de les cites concertades amb més d'una setmana d'antelació el contribuent no es presentava en més d'un 25% dels casos.

A favor de la pròpia agilitat del servici, igual que succeïx amb el pla ‘Li Telefonem’, resulta molt convenient que, en el moment de la confecció per part de l'Agència, el contribuent tinga disponible la informació i documentació necessària per a realitzar la declaració.

L'‘Assistent virtual’ i altres canals d'assistència

La principal novetat d'esta campanya, l'‘Assistent virtual de Renda’, ja ha oferit fins la data més de 183.000 respostes a contribuents per a resoldre els seus dubtes, complementant i reforçant així el servici complet d'aclariment de consultes que des de la passada campanya presta l'‘Informador ’de Renda, i que, al seu torn, ha oferit fins ara més de 150.000 respostes als contribuents.

Conjuntament, ambdues ferramentes, que compten amb accés directe en l'apartat de Campanya de Renda del web de l'Agència i estaran accessibles tot l'any juntament amb la resta de ferramentes d'assistència virtual, han oferit 3,7 vegades més respostes a contribuents que l'any passat en les mateixes dates.

L'‘Assistent virtual’ suposa un pas més en la flexibilitat del sistema d'ajuda, ja que el contribuent pot realitzar-li preguntes amb llenguatge natural per a arribar a la resposta que necessita. Si les seues respostes i les de l'‘Informador ’no contenen tota la informació que el contribuent requerix, pot connectar-se per xat amb especialistes de l'Administració Digital Integral (ADI) – en horari de nou del matí a set de la vesprada –, obtenint així una assistència personalitzada per a les qüestiones que hagen quedat pendents de resoldre.

D'altra banda, des del primer dia de campanya es manté obert el tradicional canal telefònic de resolució de dubtes tributaris, en els telèfons 91 554 87 70 i 901 33 55 33, de 9 a 19 hores, de dilluns a divendres. Esta via d'assistència ha atés en els dos primers mesos de campanya més d'1.229.000 dites de diferent perfil de contribuents.

Qui no estan obligats a declarar

En termes generals, no estan obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins un import de 22.000 euros anuals. Tanmateix, este límit es reduïx si els rendiments procedixen de més d'un pagador (excepte excepcions), o també quan el pagador no està obligat a retindre i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció. En tals casos, el límit és de 14.000 euros anuals.

Ambdós límits seguixen sent vàlids per no declarar si el contribuent compte, en el seu lloc, o a més, amb els següents rendiments íntegres:

 • Dividends, interessos i guanys patrimonials sotmesos a retenció amb un tope conjunt de 1.600 euros. 
 • Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, i altres guanys patrimonials derivats d'ajuts públics, amb el límit conjunt de 1.000 euros.

Igual que l'any anterior, tampoc estaran obligats els contribuents que compten amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (subvencions, premis i d'altres), amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

D'altra banda, es recorda que els beneficiaris de  l' Ingrés Mínim Vital han de presentar la declaració, d'acord amb la normativa que establix el IMV.

Revisió de dades personals i econòmics

Sempre resulta convenient revisar l'esborrany de declaració que oferix l'Agència Tributària. A través de ‘Renda Web’ la informació serà la més actualitzada possible però, si més no, l'Agència pot no disposar de totes les dades amb transcendència en la declaració, dades que potser el contribuent haja d'incorporar a l'esborrany de declaració.

Alguns casos típics que aconsellen esta revisió són els següents:

 • Immobles i les seues referències cadastrals
 • Circumstàncies personals i familiars (si van canviar el 2022)
 • Arrendaments d'immobles
 • Transmissions
 • Aportacions a plans de pensions
 • Quotes sindicals
 • Percepció de prestacions per ERTO
 • Percepcions per subvencions i altres ajuts
 • Deduccions familiars i per maternitat
 • Deducció per inversió en habitatge habitual
 • Deduccions autonòmiques

Com obtindre ‘Clau PIN’ i el número de referència?

El número de referència i ‘Clau PIN’ seguixen sent, al costat del certificat i el DNI electrònics, els sistemes d'accés a ‘Renda Web’ i a uns altres servicis de Campanya de Renda, com la consulta de dades fiscals i de l'estat de tramitació de la devolució.

L'obtenció de ‘Clau PIN’ requerix dos passos, un registre previ únic i una sol·licitud posterior tota vegada que el necessite el contribuent. El registre previ es podrà efectuar per Internet, seguint les instruccions de la carta que l'Agència remetrà als qui la sol·liciten a través de l'opció oferida en l'apartat de la pàgina web de l'AEAT ‘Clau PIN’. En este cas, haurà de proporcionar el DNI, la seua data de validesa i el número de mòbil. També és possible efectuar el registre previ per videotrucada, o en les oficines de l'Agència, aportant el DNI i un número de telèfon mòbil, sense necessitat de documentació addicional.

Una vegada registrat en el sistema, quan el contribuent desitge realitzar algun tràmit, podrà sol·licitar el PIN d'accés des de l'enllaç disponible en el propi tràmit, o des de l'‘app’. Per això haurà de consignar el NIF i la data de validesa del DNI, al que s'afegix una clau d'accés de quatre caràcters que ja li vindrà donada per a cada sol·licitud. A continuació, rebrà per SMS un PIN de tres caràcters que, juntament amb la clau d'accés, formen el codi d'accés necessari per a realitzar els seus tràmits.

Al seu torn, per a l'obtenció del número de referència mitjançant el servici REN0 en la pàgina de l'Agència, se sol·licitarà el NIF, la casella 505 de la Renda 2021 i la data de validesa del propi DNI. Als no declarants en l'exercici anterior, o amb la casella de Renda 2021 amb valor zero, en lloc de la casella 505 se'ls sol·licitaran els últims dígits del codi d'un compte bancari de la que siga titular el contribuent. Amb l'objectiu de facilitar el seu ús, el número de referència estarà format per només sis caràcters.

Principals servicis d'assistència i informació

(oferix informació i gestions sense horaris).

 

 • Telèfon sol·licitud ‘Li Telefonem ’:

91 535 73 26 i 901 12 12 24 (servici automàtic, 24 hores)

91 553 00 71 i 901 22 33 44 (operador, de 9 a 19 hores, L-V)

 

 • Telèfon sol·licitud cita Renda per a atenció en oficines:

91 553 00 71 i 901 22 33 44 (operador, de 9 a 19 hores, L-V)

 

 • Telèfon Renda Informació: 91 554 87 70 i 901 33 55 33

(per a resoldre dubtes; de 9 a 19 hores, L-V)

 IRPF 2022 (Dades a 1 de juny)

Concepte

IRPF 2021

IRPF 2022

% 2022/2021

NAVEGACIÓ RENDA WEB

(núm. de contribuents)

14.826.270

14.972.133

0,98%

Declaracions presentades

12.990.105

13.822.325

6,41%

Declaracions per ingressar

2.966.660

2.867.396

-3,35%

Import (milions de €)

3.790,036

4.074,222

7,50%

Declaracions amb sol·licitud de devolució

9.160.121

10.109.255

10,36%

Import (milions de €)

6.669,033

7.837,006

17,51%

Devolucions Pagades

7.399.100

7.803.750

5,47%

Import (milions de €)

4.895,272

5.390,360

10,11%

Nota:

La suma de declaracions per ingressar i devolucions no coincidix amb les declaracions presentades, ja que no s'inclouen les declaracions negatives i les declaracions amb renuncia a la devolució.

Declaracions presentades

DELEGACIONS

PROVINCIALS

Total, declaracions presentades

IRPF 2021

Total, declaracions presentades

IRPF 2022

% Variació

Presentades 2022/2021

ALMERIA

228.403

245.074

7,30%

CADIS

278.000

299.009

7,56%

CÒRDOVA

220.500

235.956

7,01%

GRANADA

261.324

280.837

7,47%

HUELVA

174.506

183.425

5,11%

JAÉN

189.031

198.122

4,81%

MÁLAGA

447.366

486.721

8,80%

SEVILLA

557.030

606.724

8,92%

JEREZ

83.859

89.758

7,03%

CEUTA

22.496

23.399

4,01%

MELILLA

24.110

25.115

4,17%

ANDALUCÍA

2.486.625

2.674.140

7,54%

HUESCA

63.327

66.297

4,69%

TERUEL

37.703

38.726

2,71%

SARAGOSSA

319.175

333.309

4,43%

ARAGÓN

420.205

438.332

4,31%

OVIEDO

213.590

215.203

0,76%

GIJÓN

110.660

112.390

1,56%

ASTÚRIES

324.250

327.593

1,03%

ILLES BALEARS

291.791

306.353

4,99%

ILLES BALEARS

291.791

306.353

4,99%

LAS PALMAS

310.993

345.355

11,05%

STA. CRUZ DE TENERIFE

273.586

309.825

13,25%

CANÀRIES

584.579

655.180

12,08%

CANTÀBRIA

171.564

180.047

4,94%

CANTÀBRIA

171.564

180.047

4,94%

ALBACETE

113.057

117.820

4,21%

CIUDAD REAL

137.781

141.481

2,69%

CONCA

53.878

54.021

0,27%

GUADALAJARA

83.776

89.430

6,75%

TOLEDO

200.577

208.657

4,03%

CASTELLA-LA MANXA

589.069

611.409

3,79%

ÁVILA  

46.245

48.009

3,81%

BURGOS

117.118

120.853

3,19%

LEÓN

141.995

146.571

3,22%

PALÈNCIA

51.901

52.885

1,90%

SALAMANCA

100.482

103.973

3,47%

SEGÒVIA

46.630

48.908

4,89%

SÒRIA

27.980

28.802

2,94%

VALLADOLID

175.386

181.143

3,28%

ZAMORA

48.090

47.537

-1,15%

CASTELLA I LLEÓ

755.827

778.681

3,02%

BARCELONA

1.649.832

1.723.928

4,49%

GIRONA

204.546

212.807

4,04%

LLEIDA

117.969

121.581

3,06%

TARRAGONA

229.614

238.667

3,94%

CATALUNYA

2.201.961

2.296.983

4,32%

BADAJOZ

183.037

186.348

1,81%

CÀCERES

114.653

114.966

0,27%

EXTREMADURA

297.690

301.314

1,22%

LA CORUNYA

309.870

328.887

6,14%

LUGO

85.960

87.888

2,24%

OURENSE

80.926

84.163

4,00%

PONTEVEDRA

152.280

160.030

5,09%

VIGO

109.538

115.092

5,07%

GALÍCIA

738.574

776.060

5,08%

MADRID

2.161.707

2.364.879

9,40%

MADRID

2.161.707

2.364.879

9,40%

MÚRCIA

337.127

357.725

6,11%

CARTAGENA

103.777

108.894

4,93%

MÚRCIA

440.904

466.619

5,83%

NAVARRA

1.180

1.446

22,54%

NAVARRA

1.180

1.446

22,54%

ÀLABA

396

460

16,16%

GUIPÚSCOA

506

653

29,05%

BISCAIA

830

1.036

24,82%

PAÍS BASC

1.732

2.149

24,08%

LA RIOJA

100.422

105.501

5,06%

LA RIOJA

100.422

105.501

5,06%

ALACANT

483.545

525.503

8,68%

CASTELLÓ

177.798

189.912

6,81%

VALÈNCIA

760.682

820.224

7,83%

C. VALENCIANA

1.422.025

1.535.639

7,99%

TOTAL NACIONAL

12.990.105

13.822.325

6,41%

 Devolucions sol·licitades i pagades (imports en milions d'euros)                                                  

DELEGACIONS

PROVINCIALS

Sol·licitades (núm.) IRPF 2022

Pagades (núm.)

IRPF 2022

% Pàg./ sol.

Import sol·licitat

IRPF 2022

Import pagat

IRPF 2022

% Pàg./ Sol.

ALMERIA

193.531

154.963

80,07%

108,365

74,327

68,59%

CADIS

228.321

178.776

78,30%

180,480

127,556

70,68%

CÒRDOVA

176.717

137.615

77,87%

113,170

77,110

68,14%

GRANADA

204.838

156.743

76,52%

142,628

96,491

67,65%

HUELVA

148.270

119.409

80,53%

88,441

63,017

71,25%

JAÉN

154.897

120.126

77,55%

97,340

66,576

68,40%

MÁLAGA

358.178

274.823

76,73%

260,223

175,181

67,32%

SEVILLA

466.151

362.135

77,69%

338,133

229,097

67,75%

JEREZ

69.534

56.072

80,64%

50,884

36,693

72,11%

CEUTA

17.598

14.132

80,30%

12,756

9,443

74,03%

MELILLA

18.732

14.790

78,96%

14,015

10,113

72,16%

ANDALUCÍA

2.036.767

1.589.584

78,04%

1.406,435

965,604

68,66%

HUESCA

46.094

33.227

72,09%

32,608

20,515

62,91%

TERUEL

26.305

18.784

71,41%

17,561

11,225

63,92%

SARAGOSSA

227.980

165.075

72,41%

162,856

105,605

64,85%

ARAGÓN

300.379

217.086

72,27%

213,025

137,345

64,47%

OVIEDO

152.258

110.068

72,29%

134,104

87,931

65,57%

GIJÓN

76.943

55.449

72,07%

64,054

40,910

63,87%

ASTÚRIES

229.201

165.517

72,21%

198,157

128,840

65,02%

ILLES BALEARS

181.115

130.697

72,16%

147,864

94,055

63,61%

ILLES BALEARS

181.115

130.697

72,16%

147,864

94,055

63,61%

LAS PALMAS

284.967

224.443

78,76%

218,302

155,409

71,19%

TENERIFE

253.680

199.351

78,58%

220,013

153,584

69,81%

CANÀRIES

538.647

423.794

78,68%

438,315

308,993

70,50%

CANTÀBRIA

134.248

100.457

74,83%

109,183

74,185

67,95%

CANTÀBRIA

134.248

100.457

74,83%

109,183

74,185

67,95%

ALBACETE

89.301

64.262

71,96%

66,662

41,519

62,28%

CIUDAD REAL

108.423

81.191

74,88%

77,932

51,692

66,33%

CONCA

42.405

28.147

66,38%

31,451

17,200

54,69%

GUADALAJARA

67.310

48.062

71,40%

55,084

34,691

62,98%

TOLEDO

157.173

117.158

74,54%

116,733

77,799

66,65%

C.-LA MANXA

464.612

338.820

72,93%

347,862

222,901

64,08%

ÁVILA  

34.613

26.563

76,74%

24,622

16,691

67,79%

BURGOS

87.409

67.516

77,24%

68,954

47,752

69,25%

LEÓN

106.706

84.155

78,87%

79,545

55,905

70,28%

PALÈNCIA

38.296

30.193

78,84%

27,570

19,498

70,72%

SALAMANCA

74.770

59.191

79,16%

51,291

36,200

70,58%

SEGÒVIA

35.758

27.520

76,96%

25,520

17,334

67,93%

SÒRIA

21.203

16.261

76,69%

14,530

9,850

67,79%

VALLADOLID

135.770

107.564

79,23%

100,922

72,188

71,53%

ZAMORA

34.701

27.052

77,96%

22,387

15,347

68,56%

C. I LEÓN

569.226

446.015

78,35%

415,342

290,765

70,01%

BARCELONA

1.055.728

795.059

75,31%

914,996

625,849

68,40%

GIRONA

132.080

96.222

72,85%

108,896

71,520

65,68%

LLEIDA

78.884

59.409

75,31%

58,889

39,646

67,32%

TARRAGONA

154.200

115.163

74,68%

128,482

86,231

67,12%

CATALUNYA

1.420.892

1.065.853

75,01%

1.211,263

823,245

67,97%

BADAJOZ

129.302

101.087

78,18%

75,857

52,442

69,13%

CÀCERES

77.563

60.835

78,43%

46,179

32,699

70,81%

EXTREMADURA

206.865

161.922

78,27%

122,036

85,140

69,77%

LA CORUNYA

242.960

187.750

77,28%

176,980

121,895

68,87%

LUGO

63.905

49.322

77,18%

43,160

29,695

68,80%

OURENSE

57.035

44.119

77,35%

37,146

25,110

67,60%

PONTEVEDRA

120.269

92.521

76,93%

88,331

60,172

68,12%

VIGO

87.968

69.182

78,64%

67,044

46,872

69,91%

GALÍCIA

572.137

442.894

77,41%

412,660

283,743

68,76%

MADRID

1.883.402

1.503.220

79,81%

1.698,733

1.213,918

71,46%

MADRID

1.883.402

1.503.220

79,81%

1.698,733

1.213,918

71,46%

MÚRCIA

279.794

214.934

76,82%

208,734

140,314

67,22%

CARTAGENA

84.681

67.450

79,65%

66,574

47,102

70,75%

MÚRCIA

364.475

282.384

77,48%

275,308

187,416

68,07%

NAVARRA

1.030

778

75,53%

0,540

0,373

69,05%

NAVARRA

1.030

778

75,53%

0,540

0,373

69,05%

ÀLABA

334

235

70,36%

0,160

0,095

59,26%

GUIPÚSCOA

435

323

74,25%

0,235

0,151

64,40%

BISCAIA

715

500

69,93%

0,440

0,217

49,47%

PAÍS BASC

1.484

1.058

71,29%

0,834

0,464

55,55%

LA RIOJA

75.082

57.511

76,60%

51,794

34,925

67,43%

LA RIOJA

75.082

57.511

76,60%

51,794

34,925

67,43%

ALACANT

374.263

292.111

78,05%

244,147

167,009

68,41%

CASTELLÓ

143.107

111.259

77,75%

100,931

69,702

69,06%

VALÈNCIA

612.323

472.790

77,21%

442,576

301,736

68,18%

C. VALENCIANA

1.129.693

876.160

77,56%

787,654

538,447

68,36%

TOTAL NACIONAL

10.109.255

7.803.750

77,19%

7.837,006

5.390,360

68,78%

Devolucions pagades número i import 2021/2022  (imports en milions d'euros)                                                                             

DELEGACIONS

PROVINCIALS

Pagades (núm.) IRPF 2021

Pagades (núm.)

IRPF 2022

% Var.2022/  2021

Import Pagat

IRPF 2021

Import pagat

IRPF 2022

% Var.2022 / 2021

ALMERIA

144.931

154.963

6,92%

70,192

74,327

5,89%

CADIS

167.231

178.776

6,90%

121,335

127,556

5,13%

CÒRDOVA

129.393

137.615

6,35%

72,824

77,110

5,89%

GRANADA

142.918

156.743

9,67%

89,498

96,491

7,81%

HUELVA

115.600

119.409

3,29%

61,120

63,017

3,10%

JAÉN

113.056

120.126

6,25%

60,477

66,576

10,09%

MÁLAGA

244.517

274.823

12,39%

158,444

175,181

10,56%

SEVILLA

330.036

362.135

9,73%

212,566

229,097

7,78%

JEREZ

52.202

56.072

7,41%

34,385

36,693

6,71%

CEUTA

13.683

14.132

3,28%

9,044

9,443

4,41%

MELILLA

14.532

14.790

1,78%

9,851

10,113

2,66%

ANDALUCÍA

1.468.099

1.589.584

8,27%

899,736

965,604

7,32%

HUESCA

33.441

33.227

-0,64%

20,100

20,515

2,06%

TERUEL

19.535

18.784

-3,84%

11,311

11,225

-0,76%

SARAGOSSA

163.383

165.075

1,04%

105,433

105,605

0,16%

ARAGÓN

216.359

217.086

0,34%

136,844

137,345

0,37%

OVIEDO

120.534

110.068

-8,68%

94,860

87,931

-7,30%

GIJÓN

60.303

55.449

-8,05%

43,577

40,910

-6,12%

ASTÚRIES

180.837

165.517

-8,47%

138,436

128,840

-6,93%

ILLES BALEARS

137.305

130.697

-4,81%

90,933

94,055

3,43%

ILLES BALEARS

137.305

130.697

-4,81%

90,933

94,055

3,43%

LAS PALMAS

196.643

224.443

14,14%

119,234

155,409

30,34%

TENERIFE

170.544

199.351

16,89%

102,135

153,584

50,37%

CANÀRIES

367.187

423.794

15,42%

221,369

308,993

39,58%

CANTÀBRIA

99.814

100.457

0,64%

71,406

74,185

3,89%

CANTÀBRIA

99.814

100.457

0,64%

71,406

74,185

3,89%

ALBACETE

68.979

64.262

-6,84%

45,019

41,519

-7,77%

CIUDAD REAL

86.672

81.191

-6,32%

55,304

51,692

-6,53%

CONCA

33.634

28.147

-16,31%

21,274

17,200

-19,15%

GUADALAJARA

51.276

48.062

-6,27%

36,774

34,691

-5,66%

TOLEDO

120.824

117.158

-3,03%

78,703

77,799

-1,15%

C.-LA MANXA

361.385

338.820

-6,24%

237,074

222,901

-5,98%

ÁVILA  

26.763

26.563

-0,75%

16,623

16,691

0,41%

BURGOS

67.703

67.516

-0,28%

46,794

47,752

2,05%

LEÓN

84.136

84.155

0,02%

55,923

55,905

-0,03%

PALÈNCIA

30.300

30.193

-0,35%

19,223

19,498

1,43%

SALAMANCA

58.381

59.191

1,39%

35,640

36,200

1,57%

SEGÒVIA

27.333

27.520

0,68%

17,072

17,334

1,54%

SÒRIA

16.360

16.261

-0,61%

9,456

9,850

4,17%

VALLADOLID

107.396

107.564

0,16%

72,438

72,188

-0,35%

ZAMORA

28.110

27.052

-3,76%

15,994

15,347

-4,05%

C. I LEÓN

446.482

446.015

-0,10%

289,164

290,765

0,55%

BARCELONA

796.385

795.059

-0,17%

609,941

625,849

2,61%

GIRONA

97.963

96.222

-1,78%

68,656

71,520

4,17%

LLEIDA

60.984

59.409

-2,58%

38,365

39,646

3,34%

TARRAGONA

117.439

115.163

-1,94%

84,020

86,231

2,63%

CATALUNYA

1.072.771

1.065.853

-0,64%

800,981

823,245

2,78%

BADAJOZ

105.716

101.087

-4,38%

53,215

52,442

-1,45%

CÀCERES

64.226

60.835

-5,28%

32,850

32,699

-0,46%

EXTREMADURA

169.942

161.922

-4,72%

86,065

85,140

-1,07%

LA CORUNYA

174.141

187.750

7,81%

112,359

121,895

8,49%

LUGO

48.021

49.322

2,71%

28,752

29,695

3,28%

OURENSE

40.731

44.119

8,32%

22,989

25,110

9,22%

PONTEVEDRA

87.053

92.521

6,28%

55,667

60,172

8,09%

VIGO

63.120

69.182

9,60%

42,189

46,872

11,10%

GALÍCIA

413.066

442.894

7,22%

261,955

283,743

8,32%

MADRID

1.340.160

1.503.220

12,17%

970,287

1.213,918

25,11%

MADRID

1.340.160

1.503.220

12,17%

970,287

1.213,918

25,11%

MÚRCIA

211.270

214.934

1,73%

136,158

140,314

3,05%

CARTAGENA

66.653

67.450

1,20%

45,322

47,102

3,93%

MÚRCIA

277.923

282.384

1,61%

181,480

187,416

3,27%

NAVARRA

618

778

25,89%

0,259

0,373

44,08%

NAVARRA

618

778

25,89%

0,259

0,373

44,08%

ÀLABA

218

235

7,80%

0,083

0,095

14,03%

GUIPÚSCOA

245

323

31,84%

0,103

0,151

46,63%

BISCAIA

456

500

9,65%

0,209

0,217

4,09%

PAÍS BASC

919

1.058

15,13%

0,395

0,464

17,29%

LA RIOJA

58.363

57.511

-1,46%

35,080

34,925

-0,44%

LA RIOJA

58.363

57.511

-1,46%

35,080

34,925

-0,44%

ALACANT

262.429

292.111

11,31%

147,004

167,009

13,61%

CASTELLÓ

100.720

111.259

10,46%

60,735

69,702

14,76%

VALÈNCIA

424.721

472.790

11,32%

266,068

301,736

13,41%

C.VALENCIANA

787.870

876.160

11,21%

473,807

538,447

13,64%

TOTAL NACIONAL

7.399.100

7.803.750

5,47%

4.895,272

5.390,360

10,11%