Saltar al contingut principal

Consideracions sobre la representació en les notificacions G5

Tal com disposa l'article 18 CAU i l'article 46 LGT, els operadors econòmics amb capacitat d'obrar, podran actuar en l'àmbit duaner per mitjà de representant, amb qui s'entendran les successives actuacions administratives, tret que es faça manifestació expressa en contrari.  

La designació d'esta representació s'haurà de fer per mitjans electrònics (art. 6 CAU) i, de referir-se a la presentació de notificacions duaneres, s'haurà de fer per mitjà del vector d'apoderament corresponent, disponible en la SEU de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Per a més informació veure:

Registre d'apoderaments - Agència Tributària

Subscriga's al Servici RSS de les novetats d'Aduanas del portal de l'AEAT per a estar al corrent de futurs comunicats