Saltar al contingut principal

Canvi de certificats electrònics del Portal i la Sede Electrònica de l'Agència Tributària

El pròxim 16 de març de 2021 l'Agència Tributària procedirà a canviar els certificats electrònics que s'utilitzen per a oferir servicis als contribuents. Este canvi permetrà seguir accedint als servicis de la Sede Electrònica de l'Agència Tributària sense que existisca el risc de què es puga impedir l'accés des del navegador que utilitzen habitualment.

Els nous certificats electrònics seran firmats pel prestador de servicis de certificació GlobalSign. Estos certificats electrònics estan reconeguts pels principals navegadors i la màquina virtual de Java. Els dominis afectats per este canvi són:

  • agenciatributaria.gob.es

  • agenciatributaria.és
  • aeat.és

En el cas d'entitats que accedisquen des d'aplicacions desenvolupades ex professo per a utilitzar els servicis de l'Agència Tributària és necessari que confirmen que els seus sistemes admetran els nous certificats electrònics quan invoquen els servicis. Per fer-ho, serà necessari que revisen si els seus sistemes confien en els certificats de l'Autoritat de Certificació (AC) amb els que es firmaran els nous certificats electrònics de l'Agència Tributària.

A continuació, s'adjunten estes claus públiques AC ROOT e AC INTERMEDIA de GlobalSign perquè es puguen baixar i configurar si anara necessari.