Saltar al contingut principal

Nou Acord de Lliure Comerç entre la UE i Nova Zelanda

El text de l'Acord es va publicar el passat 28 de febrer en el Diari oficial de la Unió Europea, i les disposicions sobre normes d'origen i procediments en matèria d'origen es recullen en el capítol 3 de l'Acord.

La Unió Europea i Nova Zelanda han firmat un Acord de Lliure Comerç que entrarà en vigor el pròxim 1 de maig de 2024.

Les sol·licituds de tractament aranzelària preferencial, partint d'article 3.16 de l'Acord,  es basaran en qualsevol dels elements següents: 

  1. Una comunicació sobre l'origen en la que l'exportador declare que el producte és originari; o
  2. el coneixement per part de l'importador de què el producte és originari.

En el cas d'exportacions de productes originaris de la UE a Nova Zelanda, podran emetre estes comunicacions sobre l'origen els exportadors registrats en el sistema REX, excepte per a enviaments valor del qual no supere el llindar de 6.000 euros, cas en què qualsevol exportador podrà emetre estes comunicacions sobre l'origen.

Els nous codis TARIC que s'han donat d'alta i que l'importador ha de declarar en la casella 44 del DUA d'importació com a prova justificativa de la sol·licitud de tractament aranzelària preferencial són els següents:

  • U 120: Comunicació sobre l'origen [article 3.16, apartat 2, lletra a), i article 3.18, apartat 4, lletra a), de l'Acord de Lliure Comerç entre la Unió Europea i Nova Zelanda].
  • U 121: Comunicació d'origen per a enviaments múltiples de productes idèntics [article  3.16, apartat  2, lletra a), i article  3.18, apartat  4, lletra b), de l'Acord de Lliure Comerç entre la Unió Europea i Nova Zelanda].
  • U 122: Coneixement de l'importador [article  3.16, apartat  2, lletra b), de l'Acord de Lliure Comerç entre la Unió Europea i Nova Zelanda].