Saltar al contingut principal

Gestions de règims especials

Autorització de la utilització de la importació temporal, el destí final, el perfeccionament actiu o el perfeccionament passiu en situacions en les que s'aplique l'art.163 del Reglament Delegat