Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Fins el 31 de desembre

Renda

 • Renuncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2025  i successius: 036/037

IVA

 • Novembre 2024. Finestreta única - Règim d'importació: 369

 • Segon trimestre 2024: sol·licitud de reemborsament de les quotes tributàries suportades per les forces armades dels Estats membres de la UE : 381

 • Renuncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per a 2025 i successius: 036/037

 • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2025 i successius: 036

 • Opció tributació en destí vendes a distancia a uns altres països de la Unió Europea per a 2025 i 2026: 036

 • Renuncia règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2025: sense model

 • Comunicació d'alta en el règim especial del grup d'entitats: 039

 • Opció o renuncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d'entitats: 039

 • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats: 039

 • Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2025: 036/037

 • Renuncia al règim especial del criteri de caixa per a 2025, 2026 i 2027: 036/037

Impostos Mediambientals

 • Novembre 2024. Impost especial sobre els envases de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i lliure registre d'existències

Declaració d'informació de la utilització de determinats mecanismes transfronterers de planificació fiscal

 • Any 2023: 236