Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Fins el 2 de gener

IVA

 • Novembre 2023. Autoliquidació: 303

 • Novembre 2023. Grup d'entitats, model individual: 322

 • Novembre 2023. Grup d'entitats, model agregat: 353

 • Novembre 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380

 • Tercer i quart trimestre 2022 i primer i segon trimestre 2023: sol·licitud de reemborsament de les quotes tributàries suportades per les forces armades dels Estats membres de la UE : 381

 • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2024 i successius: 036

 • Opció tributació en destí vendes a distancia a uns altres països de la Unió Europea per a 2024 i 2025: 036

 • Renuncia règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2024: sense model

 • Comunicació d'alta en el règim especial del grup d'entitats: 039

 • Opció o renuncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d'entitats: 039

 • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats: 039

 • Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2024: 036/037

 • Renuncia al règim especial del criteri de caixa per a 2024, 2025 i 2026: 036/037

Impostos mediambientals

 • Novembre 2023. Impost especial sobre els envases de plàstic no reutilitzables: presentació comptabilitat i lliure registre d'existències

Declaració d'informació de la utilització de determinats mecanismes transfronterers de planificació fiscal

 • Any 2022: 236