Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Fins el 29 de febrer

IVA

 • Gener 2024. Autoliquidació: 303

 • Gener 2024. Grup d'entitats, model individual: 322

 • Gener 2024. Grup d'entitats, model agregat: 353

 • Gener 2024. Finestreta única - Règim d'importació: 369

 • Gener 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380 

Impost sobre societats

 • Entitats exercici del qual coincidisca amb l'any natural: opció/renuncia a l'opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural: 036

 • Si el període impositiu no coincidix amb l'any natural, l'opció/renuncia per esta modalitat de pagaments fraccionats s'exercirà, durant els primers dos mesos de cada període impositiu o entreu l'inici d'este període impositiu i la fi del termini per a efectuar el primer pagament fraccionat, si este termini és inferior a dos mesos: 036

Impostos Mediambientals

 • Gener 2024. Impost especial sobre els envases de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i lliure registre d'existències

Declaració anual de consum d'energia elèctrica

 • Any 2023: 159

Declaració informativa anual d'operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit

 • Any 2023: 170

Declaració informativa anual de plans d'estalvi a llarg termini

 • Any 2023: 280

Declaració anual d'operacions amb terceres persones

 • Any 2023: 347

Autoliquidació de l'aportació a realitzar pels prestadors del servici de comunicació audiovisual televisiu i pels prestadors del servici d'intercanvi de vídeos a través de plataforma d'àmbit geodráfico estatal o superior al d'una comunitat autònoma

 • Any 2023: 792