Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Fins l'1 de juliol

Renda i Patrimoni

  • Declaració anual Renda i Patrimoni 2023 amb resultat per retornar, renuncia a la devolució, negatiu i per ingressar sense domiciliació del primer termini: D-100, D-714

  • IRPF. Declaració del règim especial de tributació per a treballadors, professionals, emprenedors i inversors desplaçats 2023: 151

IVA

  • Maig 2024: Autoliquidació: 303

  • Maig 2024: Grup d'entitats, model individual: 322

  • Maig 2024: Grup d'entitats, model agregat: 353

  • Maig 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380

  • Quart trimestre 2023: sol·licitud de reemborsament de les quotes tributàries suportades per les forces armades dels Estats membres de la  UE : 381

Impostos Mediambientals

  • Maig 2024. Impost especial sobre els envases de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i lliure registre d'existències

Declaració informativa anual d'ajuts rebudes en el marc del règim econòmic i fiscal de les Canarias i altres ajuts d'estat per contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o l'Impost sobre la Renda de no Residents sense establiment permanent

  • Any 2023: 282