Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Fins el 31 d'octubre

Número d'identificació fiscal

 • Tercer trimestre 2024. Comptes i operacions titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

IVA

 • Setembre 2024. Finestreta única - Règim d'importació: 369

 • Tercer trimestre 2024. Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369

Impostos sobre Determinats Servicis Digitals

 • Tercer trimestre 2024: 490

Impostos Mediambientals

 • Setembre 2024. Impost especial sobre els envases de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i lliure registre d'existències

 • Tercer trimestre 2024. Impost especial sobre els envases de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i lliure registre d'existències

Declaració informativa d'actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Tercer trimestre 2024: 235

Declaració informativa trimestral d'operacions de comerç de béns corporals realitzades en la zona especial canària sense que les mercaderies transiten per territori canari

 • Tercer trimestre 2024: 281

Declaració informativa sobre pagaments transfronterers

 • Tercer trimestre 2024: 379

Compte Corrent Tributari

 • Sol·licitud d'inclusió per a l'any 2025: CCT (Compte Corrent Tributari)

  La renuncia s'haurà de formular en el model de “Sol·licitud d'inclusió/comunicació de renuncia al sistema de compte corrent en matèria tributària”