Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Fins el 30 de setembre

IVA

  • Any 2023. Sol·licitud de devolució de l'IVA suportat: 360,361

  • Agost 2024. Autoliquidació: 303

  • Agost 2024. Grup d'entitats, model individual: 322

  • Agost 2024. Grup d'entitats, model agregat: 353

  • Agost 2024. Finestreta única - Règim d'importació: 369

  • Agost 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380

  • Primer trimestre 2024: sol·licitud de reemborsament de les quotes tributàries suportades per les forces armades dels Estats membres de la UE : 381

Impostos Mediambientals

  • Juliol i agost 2024. Impost especial sobre els envases de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i lliure registre d'existències