Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Formes de presentació dels models

Les formes de presentació dels models poden ser les que a continuació s'indiquen, fora que s'establisca l'obligatorietat d'utilitzar alguna en particular i tenint en compte que amb caràcter general la presentació dels models de declaració s'efectuarà per Internet.

 • ELECTRÒNICAMENT

  • Pre-declaració (autoliquidacions obtingudes en paper imprés del servici d'impressió de l'AEAT ).

   Els models 05, 036, 037,  111, 115, 121, 122,  130, 131, 140, 143, 210, 211, 213, 309, 650, 651, 655, 695 i 696  es poden obtindre complimentant els formularis disponibles en la Sede electrònica de l'Agència Tributària, o bé utilitzant els models de declaració obtinguts a l'utilitzar els programes que generen un fitxer amb el mateix format i iguals característiques i especificacions que aquell. Serà necessària la connexió a Internet perquè les dades queden gravats a l'espera de la seua confirmació mitjançant la presentació de la declaració.

   Complimentat el formulari en línia s'ha de validar i generar un document PDF que s'imprimirà per a la seua presentació en les oficines de l'AEAT si el resultat de la declaració és “per retornar ”, negativa o “a compensar”, o en entitats col·laboradores si el resultat és “per ingressar ”o "per retornar ".

   Estos models també podran presentar-se per Internet.

  • Electrònica per Internet. La declaració es confeccionarà i presentarà en línia . Amb caràcter general utilitzant els  formularis d'ajuda es podrà obtindre un fitxer amb la declaració que es presentarà a través d'Internet amb el degut autentificació.

   Disposen de formulari d'ajuda o model de declaració a complimentar (també per Internet) els models: 06, 030, 035, 036 06 (només gestors administratius i ITV electrònica), 037, 038, 039, 040, 100, 102, 111, 113, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143, 149, 151, 156, 165, 172, 173, 179, 180, 182, 184, 187, 188, 190, 193, 198, 200, 202, 206, 210, 211, 213, 216, 217, 220, 221, 222, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 247, 250, 282, 291, 294, 295, 296, 303, 308, 309, 318, 322, 341, 345, 347, 349, 353, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 368, 369, 381, 390, 410, 411, 430, 480, 490, 510, 544, 545, 547, 548, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 566, 568, 570, 572, 576, 580, 581, 583, 586, 587, 588, 589, 591, 592, 593, 595, 596, 604, 650, 651, 655, 681, 682, 683, 684, 685, 695, 696, 714, 718, 720, 721, 763, 793, 795, 796, 797, 798, 840, 848 (per Internet), A22 i A23.

  • Telefònicament, prèvia cita, per als models: 030, 036, 037, 100, 140 i 143.

 • PAPER

  Els models 01, 04, 06, 030, 036, 037, 043, 044, 045, 145, 146, 147, 247, 362, 363, 600, 610, 615, 620, 630, 650, 651 i 655 es poden complimentar a Internet, en la Sede de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), en l'apartat  “Presentació de declaracions, calendari del contribuent”, imprimir en paper i presentar en les oficines de l'AEAT, i sempre que no es referisquen a obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic.