Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Novetats per a este any

Pel que fa a la circulació de productes objecte d'impostos especials, desapareix la declaració del model 503. A partir del 13 de febrer de 2023 va arrancar la nova Fase-4 del EMCS intracomunitari i s'inclouen els moviments intracomunitaris de productes subjectes a impostos especials de fabricació realitzats pel sistema d'enviaments garantits. A partir d'esta data no s'admetran noves declaracions del Model 503.

S'ha publicat una Nota informativa (baixar el document informatiu ) sobreu els tràmits a seguir en relació amb la utilització del procediment d'enviaments garantits, registre d'expedidors certificats i destinataris certificats, circulació, garanties, i es creen els nous models 504, 505 i 507.

Els següents models seran presentats per primera vegada en l'exercici 2024 i el seu termini de presentació és el següent:

  • Model 172. “Declaració informativa sobre saldos en monedes virtuals ”: 1 a 31 de gener.

  • Model 173. “Declaració informativa sobre operacions amb monedes virtuals ”: 1 a 31 de gener.

  • Model 721. “Declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l'estranger ”: 1 de gener a 1 d'abril.

  • Model 281. “Declaració informativa trimestral d'operacions de comerç de béns corporals realitzades en la Zona Especial Canària sense que les mercaderies transiten per territori canari”.

    Amb caràcter excepcional, la declaració informativa corresponent al primer, segon i tercer trimestre de l'exercici 2023 es presentarà en el mateix termini que la declaració informativa corresponent al quart trimestre de 2023, açò és, de l'1 al 31 de gener de 2024.

  • Model 379. “Declaració informativa sobre pagaments transfronterers ”: mes natural següent al corresponent trimestre natural.

  • Model 040. “Declaració censal d'alta, modificació i baixa en el Registre d'operadors de plataforma estrangers no qualificats i en el Registre d'uns altres operadors de plataforma obligats a comunicar informació”. Alta: quan s'inicie l'activitat com "operador de plataforma". Modificació: 1 mes des que s'hagen produït els fets que determinen la seua presentació. Baixa: 1 mes des que es deixara de realitzar qualsevol mena d'activitat com "operador de plataforma" o ja no complira les condicions establides en el paràgraf primer de l'article  54 ter.3.a) o en l'article  54 ter.3.b) del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret  1065/2007, de  27 de juliol.

  • Model 238. “Declaració informativa per a la comunicació d'informació per part d'operadors de plataformes ”: mes de gener de l'any natural següent a aquell en el que el “venedor” haja sigut identificat com “venedor subjecte a comunicació d'informació”. Amb caràcter excepcional, el model 238 corresponent a l'exercici 2023 es podrà presentar des del 6 de febrer al 8 d'abril de 2024.