Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Obligatorietat de presentar autoliquidacions

L'obligatorietat de presentar autoliquidacions periòdiques segons l'impost i l'obligat tributari, pot ser:

  • Anual, per a persones físiques, empresaris individuals, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica.

  • Trimestral, per a empresaris individuals en estimació objectiva o directa, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica.

  • Mensual, per a empresaris individuals, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica amb volum d'operacions superior a 6.010.121,04 € el 2023 (grans empreses) i per a subjectes passius de l'IVA, que porten de forma obligatòria  els llibres registre a través de la Sede electrònica de l'Agència Tributària o presenten el IOSS, així com per a les Administracions públiques, inclosa la Seguretat Social.