Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Terminis de presentació d'autoliquidacions amb domiciliació bancària

El termini de presentació d'autoliquidacions amb domiciliació bancària dependrà de la fi del termini de presentació de cada model. Així, si el venciment del termini de presentació coincidix amb un dia inhàbil, el termini finalitza el primer dia hàbil següent i el termini de domiciliació bancària s'ampliarà amb caràcter general el mateix nombre de dies que resulte ampliat el termini de presentació d'esta declaració. A continuació, s'indiquen els terminis generals i de domiciliació bancària per a cada model, corresponents a l'any 2024:

MODEL TERMINI DOMICILIACIÓ BANCÀRIA ANY 2024 VENCIMENT TERMINI DE PRESENTACIÓ ANY 2024

Models 100, 151 i 714

Fins 26 de juny

Fins 1 de juliol

Model 102

Fins 30 de setembre (per a contribuents que hagen domiciliat el primer termini)

Fins 5 de novembre

Models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128 i 216

Obligació trimestral

Amb caràcter general: domiciliació de l'1 al 15 de gener, abril, juliol i octubre

 • 4T 23: 1 al 17 de gener
 • 1T 24: 1 al 17 d'abril
 • 2T 24: 1 al 17 de juliol
 • 3T 24: 1 al 16 d'octubre

Obligació trimestral

Amb caràcter general: presentació de l'1 al 20 de gener, abril, juliol i octubre

 • 4T 23: 1 al 22 de gener
 • 1T 24: 1 al 22 d'abril
 • 2T 24: 1 al 22 de juliol
 • 3T 24: 1 al 21 d'octubre

Models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 i 430

Obligació mensual

Amb caràcter general: domiciliació de l'1 al 15 de cada mes per a cada mes, excepte:

 • Desembre 23: 1 al 17 de gener
 • Març: 1 al 17 d'abril
 • Maig: 1 al 17 de juny
 • Juny: 1 al 17 de juliol
 • Agost: 1 al 17 de setembre
 • Setembre: 1 al 16 d'octubre
 • Novembre: 1 al 17 de desembre

El mes de juliol del model 430, fins el 17 de setembre

Obligació mensual

Amb caràcter general: presentació de l'1 al 20 de cada mes, excepte:

 • Desembre 23: 1 al 22 de gener
 • Març: 1 al 22 d'abril
 • Juny: 1 al 22 de juliol
 • Setembre: 1 al 21 d'octubre

El mes de juliol del model 430, fins el 20 de setembre

Models 130 i 131

Obligació trimestral

Amb caràcter general: domiciliació de l'1 al 25 de gener i de l'1 al 15 d'abril, juliol i octubre

 • 4T 23: 1 al 25 de gener
 • 1T 24: 1 al 17 d'abril
 • 2T 24: 1 al 17 de juliol
 • 3T 24: 1 al 16 d'octubre

Obligació trimestral

Amb caràcter general: presentació de l'1 al 30 de gener i de l'1 al 20 d'abril, juliol i octubre

 • 4T 23: 1 al 30 de gener
 • 1T 24: 1 al 22 d'abril
 • 2T 24: 1 al 22 de juliol
 • 3T 24: 1 al 21 d'octubre

Model 136

Obligació trimestral

Amb caràcter general: domiciliació de l'1 al 15 de gener, abril, juliol i octubre

 • 4T 23: 1 al 17 de gener
 • 1T 24: 1 al 17 d'abril
 • 2T 24: 1 al 17 de juliol
 • 3T 24: 1 al 16 d'octubre

Obligació trimestral

Amb caràcter general: presentació de l'1 al 20 de gener abril, juliol i octubre

 • 4T 23: 1 al 22 de gener
 • 1T 24: 1 al 22 d'abril
 • 2T 24: 1 al 22 de juliol
 • 3T 24: 1 al 21 d'octubre

Models 200, 206, 220 i 221

1 al 22 de juliol (períodes impositius que coincidisquen amb l'any natural)

1 al 25 de juliol (períodes impositius que coincidisquen amb l'any natural)

Models 202-0A i 222-0A (País Basc)

1 al 22 d'octubre

1 al 25 d'octubre

Models 202-2P i 222-2P (Navarra)

1 al 16 d'octubre

1 al 21 d'octubre

Models 202 i 222

Obligació trimestral

Amb caràcter general: domiciliació de l'1 al 15 d'abril, octubre i desembre

 • 1 al 17 d'abril
 • 1 al 16 d'octubre
 • 1 al 17 de desembre

Obligació trimestral

Amb caràcter general: presentació de l'1 al 20 d'abril, octubre i desembre

 • 1 al 22 d'abril
 • 1 al 21 d'octubre
 • 1 al 20 de desembre

Model 210 (excepte guanys derivats de transmissions d'immobles)

Obligació trimestral

Amb caràcter general: domiciliació de l'1 al 15 de gener, abril, juliol i octubre

 • 4T 23: 1 al 17 de gener
 • 1T 24: 1 al 17 d'abril
 • 2T 24: 1 al 17 de juliol
 • 3T 24: 1 al 16 d'octubre

Obligació anual

Rendes de l'arrendament, meritades des de 01.01.2024, amb caràcter general: 1 al 15 de gener de l'any següent al de merite

Rendes imputades d'immobles urbans:

Rendes de 2022: des de l'1 de gener fins el 25 de desembre de 2023

Rendes de 2023: des de l'1 de gener fins al 26 de desembre de 2024

Obligació trimestral

Amb caràcter general: presentació de l'1 al 20 de gener, abril, juliol i octubre

 • 4T 23: 1 al 22 de gener
 • 1T 24: 1 al 22 d'abril
 • 2T 24: 1 al 22 de juliol
 • 3T 24: 1 al 21 d'octubre

Obligació anual

Rendes de l'arrendament, meritades des de 01.01.2024, amb caràcter general: 1 al 20 de gener de l'any següent a la de la meritació

Rendes imputades d'immobles urbans: any natural següent al de merite

Rendes de 2022: des de l'1 de gener de 2023 fins el 2 de gener de 2024

Rendes de 2023: des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2024

Model 213

1 al 26 de gener

1 al 31 de gener

Models 303 i 353

Obligació mensual

Amb caràcter general: domiciliació de l'1 al 25 de cada mes, per a cada mes excepte:

 • Novembre 23: 1 al 26 de desembre de 2023
 • Gener: 1 al 26 de febrer
 • Febrer: 1 al 25 de març
 • Abril: 1 al 27 de maig
 • Maig: 1 al 26 de juny
 • Juliol: 1 al 27 d'agost
 • Octubre: 1 al 27 de novembre
 • Novembre: 1 al 25 de desembre

Obligació mensual

Amb caràcter general: presentació de l'1 al 30 de cada mes, per a cada mes excepte:

 • Novembre 23: 1 de desembre al 2 de gener de 2024
 • Gener: 1 al 29 de febrer
 • Febrer: 1 de març a l'1 d'abril
 • Maig: 1 de juny a l'1 de juliol
 • Octubre: 1 de novembre al 2 de desembre

Model 303 i 309

Obligació trimestral

Amb caràcter gerenal: domiciliació de l'1 al 25 de gener i de l'1 al 15 d'abril, juliol i octubre

 • 4T 23: 1 al 25 de gener
 • 1T 24: 1 al 17 d'abril
 • 2T 24: 1 al 17 de juliol
 • 3T 24: 1 al 16 d'octubre

Obligació trimestral

Amb caràcter general: presentació de l'1 al 30 de gener i de l'1 al 20 d'abril, juliol i octubre

 • 4T 23: 1 al 30 de gener
 • 1T 24: 1 al 22 d'abril
 • 2T 24: 1 al 22 de juliol
 • 3T 24: 1 al 21 d'octubre

Models 410 i 411

1 al 26 de juliol

1  al 31 de juliol

Model 490

Obligació trimestral

Amb caràcter general: domiciliació de l'1 al 25 de gener, abril, juliol i octubre

 • 4T 23: 1 al 26 de gener
 • 1T 24: 1 al 25 d'abril
 • 2T 24: 1 al 26 de juliol
 • 3T 24: 1 al 28 d'octubre

Obligació trimestral

Amb caràcter general: presentació durant els mesos de gener, abril, juliol i octubre

 • 4T 23: 1 al 31 de gener
 • 1T 24: 1 al 30 d'abril
 • 2T 24: 1 al 31 de juliol
 • 3T 24: 1 al 31 d'octubre

Model 560

Obligació mensual

Amb caràcter general: domiciliació de l'1 al 15 del mes sigueinte en què s'han produït les meritacions, excepte:

 • Desembre 23: 1 al 17 de gener
 • Març: 1 al 17 d'abril
 • Maig: 1 al 17 de juny
 • Juny: 1 al 17 de juliol
 • Agost: 1 al 17 de setembre
 • Setembre: 1 al 16 d'octubre
 • Novembre: 1 al 17 de desembre

Obligació trimestral

Amb caràcter general: domiciliació de l'1 al 15 de gener, abril, juliol i octubre

 • 4T 23: 1 al 17 de gener
 • 1T 24: 1 al 17 d'abril
 • 2T 24: 1 al 17 de juliol
 • 3T 24: 1 al 16 d'octubre

Obligació anual: 1 al 17 d'abril

Obligació mensual

Amb caràcter general: presentació de l'1 al 20 del mes següent en què s'han produït les meritacions, excepte:

 • Desembre 23: 1 al 22 de gener
 • Març: 1 al 22 d'abril
 • Juny: 1 al 22 de juliol
 • Setembre: 1 al 21 d'octubre

Obligació trimestral

Amb caràcter general: presentació de l'1 al 20 de gener, abril, juliol i octubre

 • 4T 23: 1 al 22 de gener
 • 1T 24: 1 al 22 d'abril
 • 2T 24: 1 al 22 de juliol
 • 3T 24: 1 al 21 d'octubre

Obligació anual: 1 al 22 d'abril

Models 561, 562 i 563

Obligació mensual

Amb caràcter general: domiciliació de l'1 1 al 15 del tercer mes següent al que finalitza el mes, excepte:

 • Octubre: 1 al 17 de gener
 • Gener: 1 al 17 d'abril
 • Març: 1 al 17 de juny
 • Abril: 1 al 17 de juliol
 • Juny: 1 al 17 de setembre
 • Juliol: 1 al 16 d'octubre
 • Setembre: 1 al 17 de desembre

Obligació trimestral

Amb caràcter general: domiciliació de l'1 al 15 del segon mes següent al que finalitza el trimestre

 • 4T 23: 1 al 15 de febrer
 • 1T 24: 1 al 15 de maig
 • 2T 24: 1 al 15 d'agost
 • 3T 24: 1 al 15 de novembre

Obligació mensual

Amb caràcter general: presentació de l'1 al 20 del tercer mes següent al que finalitza el mes, excepte:

 • Octubre: 1 al 22 de gener
 • Gener: 1 al 22 d'abril
 • Abril: 1 al 22 de juliol
 • Juliol: 1 al 21 d'octubre

Obligació trimestral

Amb caràcter general: presentació de l'1 al 20 del segon mes següent al que finalitza el trimestre

 • 4T 23: 1 al 20 de febrer
 • 1T 24: 1 al 20 de maig
 • 2T 24: 1 al 20 d'agost
 • 3T 24: 1 al 20 de novembre

Models 566 i 581

Obligació mensual

Amb caràcter general: domiciliació de l'1 al 15 del mes següent en què s'han produït les meritacions, excepte:

 • Desembre 23: 1 al 17 de gener
 • Març: 1 al 17 d'abril
 • Maig: 1 al 17 de juny
 • Juny: 1 al 17 de juliol
 • Agost: 1 al 17 de setembre
 • Setembre: 1 al 16 d'octubre
 • Novembre: 1 al 17 de desembre

Obligació mensual

Amb caràcter general: presentació de l'1 al 20 del mes següent en què s'han produït les meritacions, excepte:

 • Desembre 23: 1 al 22 de gener
 • Març: 1 al 22 d'abril
 • Juny: 1 al 22 de juliol
 • Setembre: 1 al 21 d'octubre

Model 583

Pagaments fraccionats

Amb caràcter general: domiciliació de l'1 al 15 de febrer, maig, setembre i novembre, respecte dels corresponents als 3, 6, 9 i 12 mesos de l'any natural

 • 1 al 15 de febrer
 • 1 al 15 de maig
 • 1 al 17 de setembre
 • 1 al 15 de novembre

Autoliquidació anual 2023

1 al 27 de novembre

Pagaments fraccionats

Amb caràcter general: 1 al 20 de febrer, maig, setembre i novembre, respecte dels corresponents als 3, 6, 9 i 12 mesos de l'any natural:

 • 1 al 20 de febrer
 • 1 al 20 de maig
 • 1 al 20 de setembre
 • 1 al 20 de novembre

Autoliquidació anual 2023

1 de novembre al 2 de desembre

Model 584

Obligació trimestral

Amb caràcter general: domiciliació de l'1 al 15 de juny i desembre

 • 1 al 17 de juny
 • 1 al 17 de desembre

Autoliquidació anual 2023

1 al 17 de gener

Pagaments fraccionats

Amb caràcter general: 1 al 20 dels mesos de juny i desembre

 • 1 al 20 de juny
 • 1 al 20 de desembre

Autoliquidació anual 2023

1 al 22 de gener

Model 585

Obligació trimestral

Amb caràcter general: domiciliació de l'1 al 15 d'abril, juliol i octubre

 • 1 al 17 d'abril
 • 1 al 17 de juliol
 • 1 al 16 d'octubre

Autoliquidació anual 2023

1 al 17 de gener

Pagaments fraccionats

Amb caràcter general: 1 al 20 d'abril, juliol i octubre

 • 1 al 22 d'abril
 • 1 al 22 de juliol
 • 1 al 21 d'octubre

Autoliquidació anual 2023

1 al 22 de gener

Model 587

Obligació trimestral

Amb caràcter general: domiciliació de l'1 al 15 de gener, abril, juliol i octubre

 • 1 al 17 de gener
 • 1 al 17 d'abril
 • 1 al 17 de juliol
 • 1 al 16 d'octubre

Obligació trimestral

Amb caràcter general: presentació de l'1 al 20 de gener, abril, juliol i octubre

 • 1 al 22 de gener
 • 1 al 22 d'abril
 • 1 al 22 de juliol
 • 1 al 21 d'octubre

Model 588

1 al 27 de novembre

1 de novembre al 2 de desembre

Model 589

Pagament fraccionat

Amb caràcter general: domiciliació de l'1 al 15 d'octubre

 • PF 2024: 1 al 16 d'octubre

Autoliquidació anual 2023

Amb caràcter general: domiciliació de l'1 al 15 d'abril

1 al 17 d'abril

Pagament fraccionat

Amb caràcter general: presentació de l'1 al 20 d'octubre

 • PF 2024: 1 al 21 d'octubre

Autoliquidació anual 2023

Amb caràcter general: presentació de l'1 al 20 d'abril

1 al 22 d'abril

Model 592

Obligació trimestral

Amb caràcter general: domiciliació de l'1 al 15 de gener, abril, juliol i octubre

 • 4T 23: 1 al 17 de gener
 • 1T 24: 1 al 17 d'abril
 • 2T 24: 1 al 17 de juliol
 • 3T 24: 1 al 16 d'octubre

Obligació mensual

Amb caràcter general: domiciliació de l'1 al 15 de cada mes per a cada mes, excepte:

 • Desembre 23: 1 al 17 de gener
 • Març: 1 al 17 d'abril
 • Maig: 1 al 17 de juny
 • Juny: 1 al 17 de juliol
 • Agost: 1 al 17 de setembre
 • Setembre: 1 al 16 d'octubre
 • Novembre: 1 al 17 de desembre

Obligació trimestral

Amb caràcter general: presentació de l'1 al 20 de gener, abril, juliol i octubre

 • 4T 23: 1 al 22 de gener
 • 1T 24: 1 al 22 d'abril
 • 2T 24: 1 al 22 de juliol
 • 3T 24: 1 al 21 d'octubre

Obligació mensual

Amb caràcter general: presentació de l'1 al 20 de cada mes, excepte:

 • Desembre 23: 1 de desembre de 2023 al 22 de gener de 2024
 • Març: 1 al 22 d'abril
 • Juny: 1 al 22 de juliol
 • Setembre: 1 al 21 d'octubre

Model 593

Obligació trimestral

Amb caràcter general: domiciliació de l'1 al 25 de gener, abril, juliol i octubre

 • 4T 23: 1 al 25 de gener
 • 1T 24: 1 al 25 d'abril
 • 2T 24: 1 al 26 de juliol
 • 3T 24: 1 al 25 d'octubre

Obligació trimestral

Amb caràcter general: presentació durant els mesos de gener, abril, juliol i octubre

 • 4T 23: 1 al 30 de gener
 • 1T 24: 1 al 30 d'abril
 • 2T 24: 1 al 31 de juliol
 • 3T 24: 1 al 30 d'octubre

Model 595

Obligació trimestral

Amb caràcter general: domiciliació de l'1 al 15 de gener, abril, juliol i octubre

 • 4T 23: 1 al 17 de gener
 • 1T 24: 1 al 17 d'abril
 • 2T 24: 1 al 17 de juliol
 • 3T 24: 1 al 16 d'octubre

Obligació trimestral

Amb caràcter general: presentació de l'1 al 20 de gener, abril, juliol i octubre

 • 4T 23: 1 al 22 de gener
 • 1T 24: 1 al 22 d'abril
 • 2T 24: 1 al 22 de juliol
 • 3T 24: 1 al 21 d'octubre

Model 718

1 al 26 de juliol

1 al 31 de juliol

Model 792

Amb caràcter general: domiciliació de l'1 al 23 de febrer (any de traspàs 24 de febrer)

Autoliquidació anual 2023

1 al 26 de febrer

Amb caràcter general: presentació de l'1 al 28 de febrer

Autoliquidació anual 2023

1 al 29 de febrer

Model 793

Pagaments a compte

Amb caràcter general: domiciliació de l'1 al 15 d'abril, juliol i octubre

 • 1 al 17 d'abril
 • 1 al 17 de juliol
 • 1 al 16 d'octubre

Pagaments a compte

Amb caràcter general: presentació de l'1 al 20 d'abril, juliol i octubre

 • 1 al 22 d'abril
 • 1 al 22 de juliol
 • 1 al 21 d'octubre

Models 795 i 797

Declaració de l'ingrés de la prestació

1 al 17 de setembre

Declaració de l'ingrés de la prestació

1 al 20 de setembre

Models 796 i 798

Pagament anticipat

1 al 15 de febrer

Pagament anticipat

1 al 20 de febrer