Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Identificació per a presentar les autoliquidacions

  • La presentació electrònica per Internet podrà realitzar-se amb DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve o número de referència. Per a tots els models podrà utilitzar-se el DNI electrònic i/o el certificat electrònic, bé de persones físiques,  de representants de persones jurídiques o d'entitats sense personalitat jurídica. El sistema Cl@ve i el número de referència només podran ser utilitzats per persones físiques.

  • Les persones físiques disposen del DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve o número de referència per a presentar, si escau, declaracions informatives, censals, determinades autoliquidacions, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.

    El sistema Cl@ve, d'ús exclusiu per persones físiques, es podrà utilitzar per a presentar els models 01, 04, 030, 035, 036, 037, 038, 100, 102, 111, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143,  149,  151, 179, 180, 182, 187, 188, 190, 193, 198, 216, 231, 233, 234, 235, 236,  282, 296, 303, 308, 309, 318, 341, 345, 347, 349, 360, 361, 364, 365, 368, 369, 390, 560, 568, 572, 576,  585, 586, 587, 589, 590, 604, 650, 651, 655, 714 i 720.

    El número de referència permet, només a les persones físiques, realitzar gestions relatives a l'IRPF.

  • La SA i S.L., així com els contribuents adscrits a les Unitats de Gestió de Grans Empreses o a la Delegació Central de Grans Contribuents, estan obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic les seues declaracions informatives, autoliquidacions i  amb caràcter general també les seues  declaracions censals.

  • La resta d'entitats (cooperatives, associacions, fundacions) presentaran les autoliquidacions per Internet amb certificat electrònic o pre-declaració impresa i les declaracions informatives per Internet amb certificat electrònic.

  • Les Administracions públiques estan obligades a la presentació per Internet amb certificat electrònic.