Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2020

8.6.3.2.Quota íntegra autonòmica

El càlcul de la quota íntegra autonòmica corresponent a la base liquidable general es realitzarà de la següent forma:

  1. A la base liquidable general (sense descomptar l'import del mínim personal i familiar) se li aplicaran els tipus corresponents a l'escala autonòmica o complementària de l'impost.

  2. S'aplicarà la mateixa escala a la part de base liquidable general corresponent al mínim personal i familiar.

  3. Es restarà a la quota resultant de l'apartat 1;la quota resultant de l'apartat 2;.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ANDALUSIA

Escala autonòmica

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 12.450,00 9,5
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 7.800,00 15,00
28.000,00 3.282,75 7.200,00 15,90
35.200,00 4.427,55 14.800,00 18,80
50.000,00 7.209,95 10.000,00 19,10
60.000,00 9.119,95 60.000,00 23,10
120.000,00 22.979,95 d'ara endavant 24,30

COMUNITAT AUTÓNÓMA D'ARAGÓ

Escala autonòmica

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 12.450,00 10,00
12.450,00 1.245,00 7.750,00 12,50
20.200,00 2.213,75 13.800,00 15,50
34.000,00 4.352,75 16.000,00 19,00
50.000,00 7.392,75 10.000,00 21,00
60.000,00 9.492,75 10.000,00 22,00
70.000,00 11.692,75 20.000,00 22,50
90.000,00 13.192,75 40.000,00 23,50
130.000,00 25.592,75 20.000,00 24,50
150.000,00 30.492,75 D'ara endavant 25,00

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PRINCIPAT D'ASTÚRIES

Escala autonòmica

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 12.450,00 10,00
12.450,00 1.245,00 5.257,20 12,00
17.707,20 1.875,86 15.300,00 14,00
33.007,20 4.017,86 20.400,00 18,50
53.407,20 7.791,86 16.592,80 21,50
70.000,00 11.359,32 20.000,00 22,50
90.000,00 15.859,32 85.000,00 25,00
175.000,00 37.109,32 D'ara endavant 25,50

COMUNITAT AUTÒNOMA ILLES BALEARS

Escala autonòmica

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 10.000,00 9,50
10.000,00 950,00 8.000,00 11,75
18.000,00 1.890,00 12.000,00 14,75
30.000,00 3.660,00 18.000,00 17,75
48.000,00 6.855,00 22.000,00 19,25
70.000,00 11.090,00 20.000,00 22,00
90.000,00 15.490,00 30.000,00 23,00
120.000,00 22.390,00 55.000,00 24,00
175.000,00 35.590,00 D'ara endavant 25,00

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES

Escala autonòmica

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0 0 12.450,00  9,00
12.450,00 1.120,50  5.257,20 11,50
17.707,21 1.725,08 15.300,00 14,00
33.007,21 3.867,08 20.400,00 18,50
53.407,21 7.641,08 36.592,80 23,50
90.000,01 16.240,39 30.000,00 25,00
120.000,01 23.740,39 d'ara endavant 26,00

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANTÀBRIA

Escala autonòmica

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0 0 12.450,00  9,50
12.450,00 1.182,75  7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 13.800,00 15,00
34.000,00 4.182,75 12.000,00 18,50
46.000,00 6.402,75 14.000,00 19,50
60.000,00 9.132,75 30.000,00 24,50
90.000,00 16.482,75 D'ara endavant 25,50

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CASTELLA-LA MANXA

Escala autonòmica

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 12.450,00  9,50
12.450,00 1.182,75  7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50
60.000,00 8.950,75 D'ara endavant 22,50

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CASTELLA I LLEÓ

Escala autonòmica

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 12.450,00  9,50
12.450,00 1.182,75  7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 14,00
35.200,00 4.212,75 18.207,02 18,50
53,407,20 7.581,08 D'ara endavant 21,50

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA:

Escala autonòmica

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 17.707,20 12,00
17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00
33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50
53.407,20 8.040,86 36.592,80 21,50
90.000,00 15.908,31 30.000,00 23,50
120.000,20 22.958,31 55.000,00 24,50
175.000,00 36.433,31 d'ara endavant 25,50

COMUNITAT AUTÒNOMA D'EXTREMADURA

Escala autonòmica

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0,00        0,00 12.450,00 9,50
12.450,00  1.882,75  7.750,00 12,50
20.200,00  2.151,50  4.000,00 15,50
24.200,00  2.771,50 11.000,00 16,50
35.200,00  4.586,50 24.800,00 20,50
60.000,00  9.670,50 20.200,00 23,50
80.200,00 14.417,50 19.000,00 24,00
99.200,00 18.977,50 21.000,00 24,50
120.000,00 24.122,50 D'ara endavant 25,00

COMUNITAT AUTÒNOMA DE GALÍCIA

Escala autonòmica

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0 0 12.450,00  9,50
12.450,00 1.182,75  7.750,00 11,75
20.200,00 2.093,38  7.500,00 15,50
27.700,00 3.255,88  7.500,00 17,00
35.200,00 4.530,88 12.400,00 18,50
47.600,00 6.824,88 12.400,00 20,50
60.000,00 9.366,88 D'ara endavant 22,50

COMUNITAT AUTÒNOMA DE MADRID

Escala autonòmica

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0 0 12.450,00  9,00
12.450,00 1.120,50   5.257,20 11,20
17.707,20 1.709,31 15.300,00 13,30
33.007,20 3.744,21 20.400,00 17,90
53,407,20 7.395,81 D'ara endavant 21,00

COMUNITAT AUTÒNOMA DE MÚRCIA

Escala autonòmica

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 12.450,00 9,80
12.450,00 1.220,10  7.750,00 11,96
20.200,00 2.148,55 13.800,00 14,62
34.000,00 4.166,11 26.000,00 18,86
60.000,00 9.069,71 D'ara endavant 23,10

COMUNIDAD AUTÒNOMA DE LA RIOJA

Escala autonòmica

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0 0 12.450,00  9,00
12.450,00  1.120,50  7.750,00 11,60
20.200,00  2.019,50 15.000,00 14,60
35.200,00  4.209,50 14.800,00 18,80
50.000,00  6.991,90 10.000,00 19,50
60.000,00  8.941,90 60.000,00 25,00
120.000,00 23.941,90 D'ara endavant 27,00

COMUNITAT AUTÒNOMA VALENCIANA

Escala autonòmica

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

         0,00

       0,00

12.450,00

10,00

12.450,00

1.245,00

4.550,00

11,00

17.000,00

1.745,50

13.000,00

13,90

30.000,00

3.552,50

20.000,00

18,00

50.000,00

7.152,50

15.000,00

23,50

65.000,00

10.677,50

15.000,00

24,50

80.000,00

14.352,50

40.000,00

25,00

120.000,00

24.352,50

D'ara endavant

25,50

CONTRIBUENTS RESIDENTS EN CEUTA I MELILLA

L'escala a aplicar als residents a les dues ciutats autònomes per a l'exercici el 2019 serà la següent:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 12.450,00  9,50
12.450,00 1.182,75  7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50
60.000,00 8,950,75 D'ara endavant 22,50

Tipus de gravamen general autonòmic

S'entendrà per tipus de gravamen general autonòmic o complementari el derivat de multiplicar per 100 el quocient resultant de dividir la quota obtinguda per l'aplicació de l'escala autonòmica o complementària, prevista a l'article 74 de la Llei de l'Impost, per la base liquidable general.

El tipus de gravamen general autonòmic s'expressarà amb dos decimals.