Saltar al contingut principal
Model 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors.

3. Dades del Declarant

En el camp “Telèfon de contacte” ha de consignar “00+código de país+ núm. de telèfon”.

En el camp “correu electrònic de contacte” consigne l'adreça electrònica a la que desitge que s'envien les comunicacions que emeten les Administració tributàries en relació amb el règim i des del qual el declarant podrà efectuar consultes sobre seus expedientes a l'Administració tributària espanyola.

En el camp “Direcció” ha de fer-se constar la direcció del declarant al país de la sede. En principi es carreguen les dades del declarant que consten en el cens de l'Agència Tributària. Si no són correctes o estan desactualizados, hauran de consignar-se les dades correctes.

Si més no, ha de fer-se constar la direcció del declarant, no la d'un eventual representant ni la de la persona de contacte.