Saltar al contingut principal
Model 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors.

7. Inclusió anterior o actual en qualsevol dels Règims Especials

Este apartat s'ha d'omplir quan el declarant, anterior o actualment, haja estat o estiga registrat en algun dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues de béns, ja siga a Espanya o en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea. En cas afirmatiu, haurà de consignar-se, per cada règim i per cada Estat membre d'identificació, el núm. d'operador assignat per a cadascun dels règims i per cada Estat.