Saltar al contingut principal
Model 035.Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de serveis, vendes a distància de béns i determinats lliuraments interiors.

Dades bàsiques de la sol·licitud

En primer lloc, s'haurà de marcar una de les tres caselles corresponents a la causa de presentació del formulari 035 de registre en els règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distància de béns i determinats lliuraments de béns- Règim exterior a la Unió:

  • Alta:quan es desitge registrar-se en Espanya en el règim.
  • Modificació:per a modificar alguna de les dades comunicades a la sol·licitud d'alta o en modificacions prèvies.
  • Baixa:per a sol·licitar la baixa en el règim.

A més, depenent de la causa de presentació, s'ha de consignar:

  • Alta: el Número d'identificació fiscal a Espanya del subjecte passiu que es registrarà.
  • Modificació o Baixa: el Número d'operador a efectes del Règim exterior a la Unió (NEUOSS).

Per a continuar, s'ha de prémer el botó “Acceptar”.