Saltar al contingut principal
Model 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors.

Dades bàsiques de la sol·licitud

En primer lloc, s'haurà de marcar una de les tres caselles corresponents a la causa de presentació del formulari 035 de registre en els règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues de béns - Règim exterior a la Unió:

  • Alta: quan es desitge registrar-se a Espanya en el règim.
  • Modificació: per a modificar alguna de les dades comunicades en la sol·licitud d'alta o en modificacions prèvies.
  • Baixa: per a sol·licitar la baixa en el règim.

A més, depenent de la causa de presentació, s'ha de consignar:

  • Alta: el Número d'identificació fiscal a Espanya del subjecte passiu que registrarà.
  • Modificació o Baixa: el Número d'operador a l'efecte del Règim exterior a la Unió (NEUOSS).

Per a continuar, s'ha de polsar el botó D'acord “”.