Saltar al contingut principal
Model 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors.

2. Declarant

2.A) Identificació del declarant:

Els camps “Actua a través d'intermediari”, “Número d'operador a l'efecte del Règim d'importació (NIOSS)” i “Cognoms i nom o raó social” no són modificables en la sol·licitud de baixa.

2.B) identificació de l'intermediari:

Els camps “Número d'identificació com intermediari en el règim d'importació (NIOSSIn)”, “NIF” i “Cognoms i nom o raó social” no són modificables.