Saltar al contingut principal
Model 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors.

2. Identificació de l'Intermediari

Els camps “Número d'identificació com intermediari (NIOSSIn)” i “Cognoms i nom o raó social” no són modificables.