Saltar al contingut principal
Model 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors.

3. Data i motiu de la baixa

Ha de seleccionar un dels següents motius per a la baixa:

Deixar d'actuar com intermediari.

Ha de marcar esta casella per a comunicar la cessació de la seua activitat com intermediari.

Canvi d'Estat Membre d'Identificació.

Ha de marcar esta casella quan seguisca complint les condicions per a actuar com intermediari en el Règim d'Importació en algun país de la UE, i desitge seguir actuant com a tal, però vulga o haja de canviar d'Estat membre d'identificació. Quan seleccione este motiu, haurà de també sol·licitar l'alta en el nou Estat membre d'identificació.

Haurà d'indicar un dels 3 motius següents:

 • Voluntari : Quan estant la sede de l'intermediari fora de la UE, però estant establit en diversos Estats membres, i sense haver canviat l'estructura empresarial de manera que puga seguir estant registrat a Espanya com intermediari en el règim d'importació, decidisca voluntàriament registrar-se en un altre Estat membre en el que també estiga establit.

  Per poder sol·licitar la baixa per este motiu, és necessari que des que es va registrar com intermediari en este règim a Espanya hagen transcorregut com a mínim l'any de l'alta i dos anys més més.

  Haurà d'indicar-se el nou Estat membre d'identificació i el núm. d'IVA assignat pel mateix.

 • Per cessació de l'establiment permanent a Espanya des de la següent data : Ha de seleccionar-se este apartat quan l'intermediari deix d'estar establit en el territori d'aplicació de l'Impost espanyol però continue establit en la Comunitat, de manera que ha de registrar-se en un altre EM en el que sí estiga establit.

  Haurà d'indicar-se el nou Estat membre d'identificació i el núm. d'IVA assignat pel mateix.

 • Per trasllat de sede a un altre Estat de la UE des de la següent data : Este apartat només s'ha d'omplir per a sol·licitar la baixa en el règim degut al trasllat de la sede de la seua activitat econòmica des d'Espanya a un altre Estat membre. Haurà d'indicar-se l'Estat membre al que s'ha traslladat la sede (que serà el nou Estat membre d'identificació), i el núm. d'IVA assignat pel mateix.

Deixar de complir les condicions per a actuar com intermediari per trasllat de sede o establiment permanent fora d'Espanya, o per uns altres motius.

Este apartat només s'ha d'omplir quan l'intermediari:

 1. sol·licita la baixa com intermediari en el règim atès que deixa d'estar establit en la Comunitat i per això no pot seguir actuant com a tal en cap Estat membre.
 2. sol·licita la baixa com intermediari en el règim atès que deixa d'estar establit a Espanya, però seguix establit en la Comunitat. L'intermediari complix els requisits per a sol·licitar el canvi d'Estat membre d'identificació i registrar-se en un altre Estat membre com intermediari en el Règim d'importació però voluntàriament decidix no fer-ho.
 3. Quan per uns altres motius l'intermediari deixa de complir les condicions per a actuar com a tal.

Per als motius:

 1. “Deixar d'actuar com intermediari”
 2. “Canvi d'Estat membre d'identificació - Voluntari”
 3. “Deixar de complir les condicions per a actuar com intermediari per trasllat de sede o establiment permanent fora d'Espanya, o per uns altres motius”

la data efectiva de baixa serà el primer dia del mes següent a la data de l'acord de baixa.

Per als motius:

 1. “Canvi d'Estat membre d'identificació - Per cessació de l'establiment permanent a Espanya des de la següent data” 
 2. “Canvi d'Estat membre d'identificació - Per trasllat de sede a un altre Estat de la UE des de la següent data”

la data efectiva de baixa serà la data del canvi consignada per l'intermediari, sempre que la sol·licitud de baixa s'haja presentat abans de l'onzè dia del mes següent al del canvi. En cas contrari, la data efectiva de baixa serà el primer dia del mes següent a la data de l'acord de baixa.

En qualsevol dels casos de baixa, ha de presentar la declaració d'IVA dels subjectes passius als que representa, corresponent a l'últim mes en el que haja estat d'alta en el portal de l'AEAT, en els terminis legalment establits.

La baixa de l'intermediari, per qualsevol motiu, suposa l'exclusió d'ofici del règim d'importació de tots els subjectes passius als que representa, amb efectes a partir del primer dia del mes següent a la data de l'acord de baixa de l'intermediari.