Saltar al contingut principal
Model 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors.

Dades bàsiques de la sol·licitud

En primer lloc, s'haurà de marcar una de les tres caselles corresponents a la causa de presentació del formulari 035 de registre en els règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues de béns - Règim d'Importació com intermediari:

  • Alta: quan desitge registrar-se a Espanya com intermediari per a actuar per compte d'empresaris o professionals que realitzen entregues de béns objecte de declaració a través del Règim d'importació.
  • Modificació: per a modificar alguna de les dades comunicades en la sol·licitud d'alta o en modificacions prèvies.
  • Baixa: per a sol·licitar la baixa en el règim com intermediari.

A més, depenent de la causa de presentació, s'ha de consignar:

  • Alta: el Número d'identificació fiscal a Espanya de l'intermediari que registrarà
  • Modificació o Baixa: el Número d'identificació com intermediari en el Règim d'importació (NIOSSIn).

Per a continuar, s'ha de polsar el botó D'acord “”.