Saltar al contingut principal
Model 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors.

Modificació del registre en el règim

Al seleccionar com a causa de presentació l'opció de “Modificació” es carregaran les dades actuals de registre en els règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues de béns - Règim d'importació com intermediari.

Els camps marcats en roig sempre han d'estar complimentats, encara que siguen objecte d'una modificació.

Respecte dels no marcats en roig, únicament hauran de complimentar-se els apartats del qual contingut modifique o a afegir-se respecte dels prèviament consignats en la declaració d'alta en el règim o en modificacions prèviament presentades.

Pot consultar les instruccions d'emplenament del model 035 d'“Alta ”en relació amb el contingut a consignar en els apartats que són modificables.

Els següents apartats no són modificables:

1. Causa de presentació

El valor “Modificació” no és modificable.

2. Identificació de l'intermediari

Els camps “Número d'identificació com intermediari (NIOSSIn)” i “Cognoms i nom o raó social” no són modificables.

6. Canvi de País d'identificació

No es permet modificar este apartat.