Saltar al contingut principal
Model 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors.

4. Dades bancàries

Ha de consignar les dades bancàries requerits: Codi IBAN del compte, Codi BIC del banc i Nom del titular del compte.