Saltar al contingut principal
Model 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors.

7. Establiments Permanents en uns altres països UE o llocs d'uns altres països de la UE on s'inicia l'expedició o transporte de béns

S'han de consignar les dades identificatives dels establiments permanents que posseïsca en uns altres països de la UE o llocs d'uns altres països de la UE des d'on s'inicia el transporte o expedició de béns acollits al règim.

En cas que les dades consignades es corresponguen amb un Establiment permanent s'ha de marcar la casella “Disposa d'Establiment Permanent en l'Estat membre”.