Saltar al contingut principal
Model 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors.

8. Identificació en uns altres països de la UE com No Establit

S'ha de consignar la identificació fiscal assignada al declarant per uns altres Estats membres en els que no estiga establit, inclosos aquells en els que s'inicie l'expedició o transporte de béns sense disposar d'establiment permanent (en este últim cas, la identificació ha d'indicar-se tant en este apartat com en l'apartat 7).

En concret, s'ha d'especificar el codi del país en el que està identificat sense disposar d'establiment i el NIVA assignat per este país.

S'indicaran tants codis identificatius com països en els que estiga identificat sense estar establit.