Saltar al contingut principal
Model 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors.

2. Declarant

Els camps “NIF” i “Cognoms i nom o raó social” no són modificables en la sol·licitud de baixa.