Saltar al contingut principal
Model 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors.

Modificació del registre en el règim

Al seleccionar com a causa de presentació l'opció de “Modificació” es carregaran les dades actuals de registre en els règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues de béns - Règim de la Unió.

Els camps marcats en roig sempre han d'estar complimentats, encara que siguen objecte d'una modificació.

Respecte dels no marcats en roig, hauran de complimentar-se els apartats del qual contingut modifique respecte dels prèviament consignats en la declaració d'alta en el règim o en modificacions prèviament presentades.

Els següents apartats no són modificables:

1. Causa de presentació

El valor “Modificació” no és modificable.

2. Declarant

Els camps “NIF” i “Cognoms i nom o raó social” no són modificables.

5. Canvi país d'identificació

No es permet modificar este apartat