Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

11.1 Notificacions electròniques subscripció voluntària

L'Agència Tributària oferix la possibilitat que els contribuents (persones físiques i jurídiques) reben notificacions i comunicacions administratives per mitjans telemàtics mitjançant la seua posada a disposició en una adreça electrònica habilitada per a tota l'Administració General de l'Estat – DEH- o mitjançant compareixença en Seu Electrònica-Mis Notificaciones.Associat a DEH, el seu titular disposarà d'una bústia electrònica en la qual rebrà les notificacions electròniques dels procediments a què voluntàriament se subscriga, amb certificat electrònic.L'accés per persones físiques es pot realitzar amb certificat electrònic.

La subscripció es pot realitzar voluntàriament en:"Notificacions Electròniques mitjançant posada a disposició en Adreça Electrònica Habilitada".La relació de procediments a què es pot subscriure voluntàriament pot consultar-se tant al portal de la pàgina web de l'Agència Tributària "Notificacions Electròniques" com en notificaciones.060.es.No obstant això, existixen contribuents que tenen l'obligació de rebre les comunicacions i notificacions per mitjans electrònics -NEO.

Amb caràcter general, les notificacions emeses per l'Agència Tributària poden consultar-se des de la bústia de la DEH i a través de la Seu Electrònica, des del portal "Les meues notificacions".

NotificacionsNotificacions 060