Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

12.2 Confrontació de documents electrònics - Codi Segur de Verificació (CSV)

L'Agència Tributària oferix una aplicació que permet acarar documents i així comprovar l'autenticitat i integritat d'un document pertanyent a la gestió documental de l'Agència Tributària a través del codi segur de verificació – CSV-.

El document administratiu emés per l'Agència Tributària porta imprés al peu del seu primer full el CSV.Es pot conéixer l'autenticitat de l'esmentat document al web de l'Agència Tributària accedint a l'opció "Confrontació de documents mitjançant codi segur de verificació (CSV) " on s'introduiran els dígits del CSV que apareix al peu de la primera pàgina del document enviat.

Amb caràcter general no s'exigix identificació, no obstant això, en supòsits especials s'exigirà, a més del CSV, la identificació amb un certificat electrònic o amb DNIe.

En introduir el CSV, es visualitzarà el document administratiu a què està vinculat l'esmentat codi, de manera que es podrà comprovar la identitat entre el document rebut i el que es troba a la seu electrònica de l'Agència Tributària.

També podrà comprovar l'autenticitat de les Targetes d'Identificació Fiscal amb codi electrònic.Disposant del Codi Electrònic subministrat en la "Comunicació de la Targeta Acreditativa del Número d'Identificació Fiscal (NIF)", pot verificar-se la validesa de l'esmentada Targeta i, addicionalment, accedir a la seua visualització.

Enllaç a confrontació de documents electrònics: