Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

12.3.2 Avisos de notificacions

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques permet comunicar un número de telèfon mòbil o una adreça electrònica per a rebre avisos de les notificacions emeses per l'Agència Tributària.Subscripció avisos de notificacions

L'avís rebut en cap cas tindrà la consideració de notificació.  Si per motius tècnics, no és possible realitzar l'avís, això no impedirà que la notificació siga considerada plenament vàlida.

El text de l'avís és:“L'Agència Tributària ha emés una notificació dirigida al NIF 11***22** . Per motius de seguretat, només es mostraran alguns dígits del NIF.

Persones físiques

S'accedix al servici de subscripció, amb certificat electrònic o DNIe, Cl@ve PIN, o número de referència (Servici RENØ).

Para accedir a la notificació es requerix Cl@ve PIN, certificat electrònic o DNIe.No és possible accedir a la notificació amb el número de referència. Sense perjudici de l'anterior, s'enviarà la notificació per correu postal.

Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica

Les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica per a accedir a este servici voluntari de subscripció hauran de disposar de certificat electrònic de representant.

Se accedix a la notificació a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària, mitjançant l'Adreça Electrònica Habilitada (DEH) a través del punt d'accés general de l'Administració General de l'Estat - notificaciones.060.es- o a través de la carpeta ciutadana (sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm).

Si en configurar el perfil de l'Adreça Electrònica Habilitada, s'ha donat d'alta alguna adreça electrònica per a rebre avisos de les notificacions rebudes, i a més es dona l'alta en el servici de subscripcions rebrà diversos avisos corresponents a una mateixa notificació.

Notificacions 060