Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.2 Règims de tributació

Existix un règim general i règims especials:

  • Simplificat:empresaris del sector servicis, industrials i comerciants a l'engròs i minoristes que puguen tributar en este règim
  • Recàrrec d'equivalència:per a comerciants minoristes que reunisquen els requisits

  • Agricultura, ramaderia i pesca:per a agricultors i ramaders tret de renúncia o exclusió

  • Béns utilitzats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció

  • Agències de viatges

  • Or d'inversió

  • Règims especials aplicables als servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica.

  • Grup d'entitats

  • Criteri de caixa

Tributen en règim general els agricultors i ramaders exclosos o que renuncien al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca o règim simplificat, els industrials que no puguen tributar en el règim simplificat i els comerciants que no reunixen els requisits del règim simplificat ni del de recàrrec d'equivalència i, els professionals, artistes i esportistes.Els empresaris del sector servicis poden tributar en el règim general o en el simplificat en alguns casos.