Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.3.1 A qui s'aplica

Als subjectes passius de l'IVA quan no siga d'aplicació cap dels règims especials i quan s'haja renunciat o es quede exclòs del règim simplificat o del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.