Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.5.2 En què consistix

Els proveïdors repercutixen al comerciant a la factura, l'IVA corresponent més el recàrrec d'equivalència, per separat i als següents tipus:

  • Tipus general del 21%:recargo del 5,2%

  • Tipus reduït del 10%:recàrrec del 1,4%

  • Tipus superreduït del 4%:recàrrec del 0,5%

  • Tabac:recàrrec del 1,75%

El comerciant no està obligat a efectuar cap ingrés per l'activitat (ho fan els proveïdors), tret de per les adquisicions intracomunitàries, quan siga subjecte passiu per inversió i per les vendes d'immobles amb renúncia a l'exempció.