Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.5.3 Models d'autoliquidacions

No s'han de presentar declaraciós de l'IVA per les activitats en este règim especial.No obstant això, quan es realitzen adquisicions intracomunitàries, operacions amb inversió del subjecte passiu o lliuraments d'immobles subjectes i no exempts, es presentarà el model 309.

Si es realitzen lliuraments de béns a viatgers amb dret a devolució de l'IVA, es presentarà el model 308.