Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.5.4 Obligacions formals

  • Acreditar davant dels proveïdors o la Duana, que està en el règim del recàrrec d'equivalència.

  • No existix obligació d'expedir factura ni document substitutiu per les vendes realitzades, tret de, entre altres, en lliuraments d'immobles subjectes i no exempts a l'Impost.

  • No obstant això, s'ha d'expedir factura quan el destinatari siga un empresari o professional, així com, quan el destinatari així ho exigisca per a l'exercici de qualsevol dret de naturalesa tributària.

  • No existix obligació de portar llibres pl'IVA, tret que es realitzen activitats en altres règims diferents en el cas dels quals, a més del deure de complir respecte d'elles les obligacions formals establides, s'ha d'emportar un llibre registre de factures rebudes per a anotar amb la deguda separació, les relatives a adquisicions corresponents a activitats en recàrrec d'equivalència.