Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.6.3 Models d'autoliquidacions

No es presentaran declaraciós de l'IVA per les activitats en el REAG i P. Quan es realitzen adquisicions intracomunitàries, operacions amb inversió del subjecte passiu, es transmeten béns immobles i no es produïsca la inversió del subjecte passiu, i pels ingressos procedents de regularitzacions practicades a l'inici en l'aplicació del règim especial, es presentarà el model 309.

Així mateix, es presentarà el model 341 de sol·licitud de reintegrament de compensacions REAG i P, quan durant el trimestre es realitzen exportacions o lliuraments intracomunitaris exempts.

Es presentarà trimestralment entre l'1 i el 20 d'abril, juliol i octubre i entre l'1 i el 30 de gener de l'any següent.