Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.7.1 A qui s'aplica

Als subjectes passius que opten per la seua aplicació, i que durant a l'any natural el seu volum d'operacions no supere 2.000.000 € i els cobraments en efectiu a un mateix destinatari no superen 100.000 €. Si s'haguera iniciat l'activitat l'any anterior, el seu volum s'haurà d'elevar a l'any.

S'exclourà del règim, amb efecte l'any immediat posterior, qui supere estos límits però si en anys successius no se superen els esmentats límits el subjecte passiu podrà tornar a optar pel règim especial.