Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.7.2 A quines operacions s'aplica

A totes les operacions del subjecte passiu realitzades al territori d'aplicació de l'impost excepte: 

  • Les acollides als règims especials:simplificat, de l'agricultura, ramaderia i pesca, recàrrec d'equivalència, or d'inversió, servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i prestats per via electrònica i del grup d'entitats.

  • Les exportacions i lliuraments intracomunitaris de béns.

  • Les adquisicions intracomunitàries de béns.

  • Operacions amb inversió del subjecte passiu.

  • Les importacions i operacions assimilades a les importacions.

  • Els autoconsums de béns i servicis.