Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

6.2.1 Impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica

Model 583:Impost sobre el Valor de la Producció d'Energia Elèctrica.Declaració-liquidació.

Model 588:Impost sobre el Valor de la Producció d'Energia Elèctrica.Autoliquidació per cessament d'activitat de gener a octubre.

Model 591:Impost sobre el Valor de la Producció d'Energia Elèctrica.Declaració anual d'operacions.