Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

6.2.3 Impost sobre l'emmagatzemament de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades

Model 585: Impost sobre l'Emmagatzemament de Combustible Nuclear Gastat i Residus Radioactius en Instal·lacions Centralitzades.Declaració-liquidació.