Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

6.2.5 Impost sobre el Valor de l'Extracció de Gas, Petroli i Condensats

Model 589:Impost sobre el Valor de l'Extracció de Gas, Petroli i Condensats.Autoliquidació i pagament fraccionat.