Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

3.Transmissions o reemborsos d'accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva regulades en la Llei 35/2003

Normativa: Arts.37.1.c);94 Llei IRPF i 52 i disposició addicional quarta Reglament