Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Capítol 13. Determinació de la renda del contribuent subjecta a gravamen: base liquidable

  1. Introducció
  2. Reduccions de la base imposable general
  3. Base liquidable general i base liquidable general sotmesa a gravamen
  4. Base liquidable de l'estalvi
  5. Cas pràctic. Aportacions a pla de pensions i patrimoni protegit de fill amb discapacitat