Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Exemple pràctic: càlcul de les quotes íntegres estatal i autonòmica

El senyor A.B.C., resident a la comunitat autònoma d'Aragón, ha obtingut en l'exercici 2020 una base liquidable general de 23.900 euros i una base liquidable de l'estalvi de 2.800 euros.

L'import de l'el seu mínim personal i familiar ascendix a 5.550 euros.

Determinar l'import de les quotes íntegres, estatal i autonòmica, corresponent a este contribuent.

Solució:

1. Aplicació de les escales de gravamen a la base liquidable general (23.900)

 1. Escala general de l'impost

  Fins 20.200 = 2.112,75

  Reste: 3.700 al 15% = 555

  Quota 1 resultant (2.112,75 + 555) = 2.667,75

 2. Escala autonòmica de l'impost

  Fins 20.200 = 2.213,75

  Reste: 3.700 al 15,50% = 573,50

  Quota 2 resultant 82.213,75 + 573,50 = 2.787,25

2. Aplicació de les escales de gravamen a la base liquidable general corresponent al mínim personal i familiar

Ja que l'import de la base liquidable general (23.900) és superior al del mínim personal i familiar (5.550), este forma part integrament de la base liquidable general

 1. Escala general de l'impost

  5.550 al 9,50% = 527,25

  Quota 3 resultant = 527,25

 2. Escala autonòmica de l'impost

  5.550 al 10% = 555

  Quota 4 resultant = 555

3. Determinació de la quota íntegra general, estatal i autonòmica

Quota íntegra general estatal (Quota 1 - Quota 3): 2.667,75 − 527,25 = 2.140,50

Quota íntegra general autonòmica (Quota 2 - Quota 4): 2.787,25 − 555 = 2.232,25

4. Gravamen de la base liquidable de l'estalvi (2.800)

Gravamen estatal 2.800 x 9,50% = 266

Gravamen autonòmic 2.800 x 9,50% = 266

5. Determinació de les quotes íntegres

Quota íntegra estatal (2.140,50 + 266) = 2.406,50

Quota íntegra autonòmica (2.232,25 + 266) = 2.498,25